Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Geschiedenis van ADC

Het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) was als Joan Willems Stichting gedurende tien jaar het uitvoerende en gravende onderdeel van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Later werd deze dienst bekend als de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Tegenwoordig heet zij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Met oog op de nieuwe Monumentenwet, als gevolg van het Verdrag van Malta, besloot de minister dat de ROB geen uitvoerder meer mocht zijn. Zo ontstond in 1998 uit de Joan Willems Stichting het zelfstandige Archeologisch Diensten Centrum, met meer dan 80 medewerkers.

In die periode was het archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg van de Betuweroute in volle gang, met prachtige opgravingen als Eigenblok, De Bogen, Kesteren en niet te vergeten Huis Malburg. Daarnaast waren de archeologen van het ADC te vinden in Houten en de omgeving van Raalte. Al snel volgden de grootschalige opgravingen in de Leidsche Rijn (VINEX), Ellewoutsdijk (Westerschelde tunnel) en in het tracé van de HSL. De ‘krenten’ uit de archeologische pap betroffen de Villa van Kerkrade, de enorme visfuiken in Almere en het onderzoek naar een nagenoeg compleet Romeins schip in Woerden.

Inmiddels is het ADC uitgegroeid tot een organisatie waarin niet alleen het uitvoerende werk, maar ook het prospecterende en specialistische onderzoek is vertegenwoordigd. Ook maritieme onderzoek is toegevoegd aan de specialismen.