Nieuws & Opinie

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

26-09-2018. Publieksopgraving Katwijk Zanderij is begonnen
Meer lezen ›

Hanneke Bos

Hanneke, Bos
Archeobotanie
Telefoon 06-1012 9726

Ik ben opgeleid als bioloog in Leiden en Utrecht met als specialisatie paleo-ecologie en paleobotanie en zit inmiddels al weer zo’n 25 jaar in het vak. Na mijn studie heb ik gewerkt bij de Universiteiten van Utrecht (promotie in 1998), Glasgow, Frankfurt/Main en Amsterdam (VU en UvA). In deze periode heb ik me gespecialiseerd in de pleniglaciale, laatglaciale en holocene vegetatie- en klimaatsgeschiedenis. Tijdens dit onderzoek werd ook mijn interesse voor de archeologie gewekt, wat geleid heeft tot een aantal publicaties op het gebied van de paleolithische, mesolithische en neolithische mens waarbij de interactie mens-landschap/vegetatie-klimaat centraal stond. Omdat ik merkte dat het verleden landschap vaak moeilijk voor te stellen is voor niet-specialisten heb ik me in m'n werk toegelegd op het figuratief vertalen van botanische data. Dit heeft geleid tot een aantal schematische landschappelijke plaatjes die regelmatig door derden gebruikt worden.

Sinds 2007 werk ik als senior paleo-ecoloog/archeobotanicus bij het ADC, alwaar ik mijn horizon heb kunnen verbreden met het werk in de commerciële wereld. Op het ADC heb ik geleerd mijn perfectionisme te combineren met de soms hoge tijdsdruk. Ik vind het zeer stimulerend te werken in een team (landschapsarcheologie) waarin men elkaar goed aanvult. Deze samenwerking heeft inmiddels geleid tot een aantal mooie, veelal geïntegreerde rapporten, zoals Hanzelijn Nieuweland, Venlo Floriade terrein, Gouda Bolwerk, N75, Ewijk Keizershoeve, Lomm en Nijverdal.

Ik ben sinds 2006 voorzitter van de Palynologische Kring (voorheen ook bestuurslid en penningmeester). Verder ben ik van verschillende vakgenootschappen lid, waaronder de  Paleobiologische Kring, het Paleobotanisch en Palynologisch Genootschap Utrecht (voorheen voorzitter) en de INTIMATE group (INTegration of Ice-core records, MArine and TErrestrial records).

In 2005 heb ik samen met collega Wim Hoek (UU) een internationale workshop/colloqium (inclusief aanvraag fondsen) georganiseerd: "Early Holocene climate oscillations - causes and consequences", KNAW, Amsterdam. Van deze workshop is in 2007 een special issue uitgekomen in Quaternary Science Reviews 26 waarvan ik guest-editor was.

Verder ben ik lid van de programmacommissie van het 2-jaarlijkse Nederlands Aardwetenschappelijk Congres, NAC9 (2008), NAC10 (2010).

Specialisatie: Paleo-ecologie en archeobotanie; botanische (en deels dierlijke) macroresten, pollen, sporen en andere microfossielen (=non-pollen palynomorfen), 14C-dateringen en landschapsreconstructies van dekzandlandschappen en rivierdalen zoals de Maas en IJssel.

Bekijk hier een selectie van mijn publicaties