Nieuws & Opinie

29-05-2018. Proefsleuven leggen geheime geschiedenis Heerlen bloot: 2000 jaar industrie en ambacht
Meer lezen ›

07-05-2018. Archeologisch onderzoek naar Romeins Heerlen
Meer lezen ›

20-04-2018. Tentoonstelling unieke archeologische vondsten van Romeins grafveld in Bemmel
Meer lezen ›

Jonathan Huizer

Jonathan, Huizer
Prospectie
Telefoon 06-5181 3365

Na mijn studie fysische geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam ben ik in 1998 afgestudeerd in de specialisatie geo-ecologie. Tijdens mijn afstudeeronderzoek  heb ik reconstructies gemaakt van de vegetatie en het klimaat in gedeeltes van het Vroeg-Pleistoceen aan de hand van sedimentologische opnames uit zandgroeves nabij Venlo en Turnhout (België).

Vervolgens heb ik enkele jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de stratigrafie van vroegpleistocene mariene (=zee-) afzettingen in de Nederlandse ondergrond en ben werkzaam geweest als docent aardrijkskunde.

In 2004 werd ik aangenomen bij Synthegra Archeologie als fysisch geograaf, waar ik naast het uitvoeren van prospectief onderzoek aardwetenschappelijk advies gaf bij proefsleuvenonderzoeken en opgravingen.

Sinds 2006 voer ik dezelfde werkzaamheden uit bij ADC ArcheoProjecten en ben ik sinds 2010 als senior prospector verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek.

In de loop der jaren heb ik mij regionaal gespecialiseerd in de zuidelijke helft van Nederland en aangrenzend Vlaanderen.

Specialisatie: Prospectie, Landschapsarcheologie (zuidelijk Nederland, Vlaanderen)