Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Peter Hazen

Peter, Hazen
Telefoon 06-1095 9379

Ik werk sinds september 2006 als archeoloog bij ADC ArcheoProjecten, eerst als veldarcheoloog en nu als projectleider. Ik heb veel ervaring in holoceen West-Nederland. Veen- en kleigronden zijn het mooiste, daar blijven archeologische sites uitstekend bewaard, vooral houten voorwerpen. De laatste tijd doe ik ook veel onderzoek in Zuid-Limburg, vooral rond Maastricht. Door mijn opleiding in de Klassieke en Mediterrane archeologie ben ik in het Romeinenteam terecht gekomen, maar in het veld kom je natuurlijk ook archeologische sites uit andere perioden tegen. In Maastricht hebben we binnen enkele maanden vindplaatsen uit het Mesolithicum, Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen en Nieuwe tijd opgegraven. Dat maakt het ook leuk, die diversiteit van het veldwerk. Het mooiste vind ik wel de manier waarop de mensen zich telkens wisten aan te passen aan de veranderingen in het landschap. Zeker in dynamische milieus als het west-Nederlandse kustgebied en het rivierengebied kun je dit goed onderzoeken.

Specialisatie: West-Nederlandse kustgebied, veengrond, kleigrond

Bekijk hier een selectie van mijn publicaties