Nieuws & Opinie

29-05-2018. Proefsleuven leggen geheime geschiedenis Heerlen bloot: 2000 jaar industrie en ambacht
Meer lezen ›

07-05-2018. Archeologisch onderzoek naar Romeins Heerlen
Meer lezen ›

20-04-2018. Tentoonstelling unieke archeologische vondsten van Romeins grafveld in Bemmel
Meer lezen ›

Roderick Geerts

Roderick, Geerts
Aardewerk
Telefoon 06-46131229

Roderick Geerts is in januari 2009 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden met een specialisatie in de Romeinse periode en Romeins aardewerk. Sindsdien is hij werkzaam geweest in de Nederlandse archeologie waar hij zich verder heeft bekwaamd, zowel inhoudelijk in de Romeinse periode als met het leiden van grootschalige en complexe projecten. De laatste jaren zijn dat met name grote infrastructurele werken waar het samenspel tussen het archeologisch onderzoek en de bouwwerkzaamheden essentieel zijn om de planning te verwezenlijken. Hierbij is goede communicatie tussen de archeologisch projectleider en de opdrachtgever van onschatbare waarde en enige flexibiliteit is vereist om binnen kilometers grote plangebieden diverse percelen te onderzoeken.

In het rapportagetraject, maar ook tijdens het veldwerk, is regelmatig gebleken dat zijn dubbelfunctie als aardewerkspecialist en (leidinggevend) veldarcheoloog een groot voordeel is. In het veld is sneller duidelijk hoe oud bepaalde structuren zijn en in het uitwerkingstraject kan met voorkennis van het materiaal en de context ervan een aardewerkcomplex onderzocht en gerapporteerd worden. Hij is ook lid van diverse (inter)nationale verenigingen die zich bezig houden met de studie van de Romeinse tijd en het Romeinse aardewerk. Hij heeft aan diverse vakbladen bijdragen geleverd met coauteurs uit binnen- en buitenland.

Bekijk hier een selectie van zijn publicaties.

Specialisatie: Romeins aardewerk, keramisch bouwmateriaal, ijzertijdaardewerk

View my profile on LinkedIn