Nieuws & Opinie

17-05-2017. Live: opgraving vroegmiddeleeuws grafveld in Veldhoven
Meer lezen ›

04-05-2017. Anouk Veldman presenteert Huis van Hilde bij de EMYA 2017
Meer lezen ›

06-04-2017. Kom de vondsten uit Tiel bekijken op zaterdag 8 april!
Meer lezen ›

Johan Langelaar

Johan, Langelaar
Conserveringsspecialist
Telefoon 033 299 8181

Het bestuderen van metalen objecten heeft al meer dan 15 jaar mijn persoonlijke interesse. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het ontsluiten en voor iedereen toegankelijk maken van onze kennis over deze voorwerpen. In de loop der jaren ben ik samen met alle praktijkervaringen geschoold in het schoonmaken, conserveren en determineren  van metaal uit alle tijdsperioden. Of het nu gaat om een hielbijl uit de Bronstijd of een laatmiddeleeuwse loden pauselijk zegel, allen hebben mijn aandacht.

Binnen het ADC heb ik naast mijn werk als depotbeheerder in de afgelopen jaren met de andere materiaalspecialisten gewerkt aan het opzetten van een volwaardig conserveringsatelier. Ons uitgangspunt daarbij is niet alleen het schoonmaken en conserveren  van metaal, maar ook het determineren ervan en het verstrekken van advies over hoe deze voorwerpen hun schoonheid kunnen behouden na vertrek uit ons atelier. Het delen van de kennis en onze ervaring die wij inmiddels op dit gebied hebben opgedaan, spreekt mij het meest aan in mijn werk.

Specialisatie: conservering en determineren van metaal, advisering m.b.t. bewaren en opslag van metalen en andere kwetsbare voorwerpen