Nieuws & Opinie

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

26-09-2018. Publieksopgraving Katwijk Zanderij is begonnen
Meer lezen ›

26-09-2018. RijnlandRoute: unieke archeologische Romeinse vondst langs Ir. G. Tjalmaweg (N206)
Meer lezen ›

Willem Jezeer

Willem, Jezeer
Telefoon 06-4613 1806

Na mijn studie ‘Middeleeuwse archeologie van Noordwest-Europa’ aan de Universiteit van Amsterdam ben ik als junior archeoloog aan het werk gegaan bij ADC ArcheoProjecten. Inmiddels voer ik als medior archeoloog/ projectleider opgravingen uit in heel Nederland. In de loop der jaren heb ik ruime ervaring opgedaan in met name het West-Nederlandse kustgebied, op de zuidelijke en oostelijke zandgronden en in het rivierengebied.
Na aanvankelijk voornamelijk vooronderzoeken en kleinere opgravingen te hebben uitgevoerd (zowel stadskern als buitengebied), houd ik me tegenwoordig bezig met grotere opgravingen in het buitengebied. Enkele interessante projecten zijn: een Merovingische nederzetting te Oegstgeest, een hof uit de Volle middeleeuwen en nederzetting uit de IJzertijd te Wehl (gemeente Doetinchem) en een middeleeuwse nederzetting, een grafveld uit de IJzertijd en bewoning uit het Neolithicum te Geldermalsen.
Naast mijn werk als veldarcheoloog ben ik binnen het ADC inzetbaar voor determinatie van vroegmiddeleeuws aardewerk.

Specialisme: Vroege Middeleeuwen