Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Axel Müller

Axel, Müller
Prehistorie
Telefoon 06-1095 9204

In 1999 ben ik afgestudeerd in prehistorische archeologie aan de Universiteit Leiden. Van 1999 tot 2005 ben ik werkzaam geweest bij RAAP Archeologisch Adviesbureau, waar ik onder meer archeologische prospecties heb uitgevoerd (bureau-, booronderzoeken en proefsleuven), waarbij de koppeling tussen bewoning- en landschapsgeschiedenis centraal stond. Tussen 2005 en 2010 was ik in dienst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als veldarcheoloog. In deze functie heb ik mee gewerkt aan verschillende uiteenlopende waardestellingen van monumenten en vindplaatsen uit even zo uiteenlopende perioden. Daarnaast deed ik noodopgravingen en werkte mee aan de ontwikkeling van nieuwe methode en technieken. Sinds 2010 ben ik werkzaam als senior – archeoloog bij ADC ArcheoProjecten. In deze functie kan ik de eerder opgedane ervaring met landschapsarcheologie, waardstellingen en innovatief onderzoek combineren bij archeologisch onderzoek naar prehistorische vindplaatsen.  

Specialisatie: landschapsarcheologie