Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

W. Frédérique Reigersman-van Lidth de Jeude

W. Frédérique, Reigersman-van Lidth de Jeude
Aardewerk
Telefoon 06-1010 4048

In de tien jaar dat ik bij het ADC werk heb ik Romeins aardewerk onderzocht uit de gehele Romeinse tijd. Mijn kerntaak is het karakteriseren van de nederzetting aan de hand van al het aardewerk uit de Romeinse tijd, zowel gedraaid als handgevormd. Dat bereik ik door het analyseren, dateren en rapporteren van grote en kleine aardewerkcomplexen op verschillende niveaus van quickscan tot uitgebreide analyse. Bij mijn onderzoek ben ik vooral geïnteresseerd in het volledige aardewerkcomplex, de verhouding waarin de verschillende soorten aardewerk voorkomen en de plaats die de nederzetting inneemt in de regio.
Mijn kennis beslaat de gehele Romeinse tijd, en strekt zich met name uit van vroeg-Romeinse militaire complexen tot 3e-eeuwse inheems Romeinse nederzettingen en grafvelden en van het handgemaakte Friese aardewerk uit de noordelijke provincies tot het handgevormde aardewerk uit Zeeland. Het rivierengebied, het stroomgebied van de Maas, en de kustprovincies zijn de gebieden waar mijn onderzoeken vooral plaatsvonden, maar ook het aardewerk uit andere regio’s beheers ik.
Ook het aardewerk uit  de Friese IJzertijd en het aardewerk uit de Merovingische tijd betrek ik in mijn rapportages.
Ik heb sinds 2005 vier junior specialisten en een stagiaire opgeleid en begeleid.

Specialisatie: Romeins aardewerk, gedraaid en handgevormd