Nieuws & Opinie

29-05-2018. Proefsleuven leggen geheime geschiedenis Heerlen bloot: 2000 jaar industrie en ambacht
Meer lezen ›

07-05-2018. Archeologisch onderzoek naar Romeins Heerlen
Meer lezen ›

20-04-2018. Tentoonstelling unieke archeologische vondsten van Romeins grafveld in Bemmel
Meer lezen ›

Bart Van der Veken

Bart Van der, Veken
Telefoon 06-1095 9378

Ik heb als KNA-archeoloog ruime ervaring op de zand- en lössgronden in Zuid-Nederland (en België) en de zandgronden van Oost-Nederland. Ik voer vooral grootschalig nederzettingsonderzoek uit (zowel proefsleuvenonderzoeken als opgravingen) waarbij bewoningssporen uit verschillende perioden worden aangetroffen (van steentijd tot sporen uit de Tweede Wereldoorlog), maar mijn interesse ligt vooral bij de vroegere perioden. Naast de grote vlakdekkende opgravingen en proefsleuvenonderzoek ben ik eveneens geïnteresseerd in het onderzoeken van grafvelden.

Specialistatie: zandgronden, nederzettingsonderzoek, grafvelden

Bekijk hier een selectie van mijn publicaties