Nieuws & Opinie

22-01-2018. Draagvlak voor archeologie toegenomen
Meer lezen ›

21-12-2017. Het ADC wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond Nieuwjaar!
Meer lezen ›

14-12-2017. Unieke samenwerking archeologisch bedrijfsleven
Meer lezen ›

Bart Van der Veken

Bart Van der, Veken
Telefoon 06-1095 9378

Ik heb als KNA-archeoloog ruime ervaring op de zand- en lössgronden in Zuid-Nederland (en België) en de zandgronden van Oost-Nederland. Ik voer vooral grootschalig nederzettingsonderzoek uit (zowel proefsleuvenonderzoeken als opgravingen) waarbij bewoningssporen uit verschillende perioden worden aangetroffen (van steentijd tot sporen uit de Tweede Wereldoorlog), maar mijn interesse ligt vooral bij de vroegere perioden. Naast de grote vlakdekkende opgravingen en proefsleuvenonderzoek ben ik eveneens geïnteresseerd in het onderzoeken van grafvelden.

Specialistatie: zandgronden, nederzettingsonderzoek, grafvelden

Bekijk hier een selectie van mijn publicaties