Nieuws & Opinie

29-05-2018. Proefsleuven leggen geheime geschiedenis Heerlen bloot: 2000 jaar industrie en ambacht
Meer lezen ›

07-05-2018. Archeologisch onderzoek naar Romeins Heerlen
Meer lezen ›

20-04-2018. Tentoonstelling unieke archeologische vondsten van Romeins grafveld in Bemmel
Meer lezen ›

Wouter Waldus

Wouter, Waldus
Maritieme archeologie
Telefoon 06-2013 3640

De mens en het water door de tijd heen, dat is de rode draad in mijn archeologische zoektocht. De bewoningsgeschiedenis van het open Nederlandse kustlandschap waar de zee vrij spel had, de ontwikkeling van de houten scheepsbouw en de archeologische betekenis van het maritieme cultuurlandschap, het zijn thema’s die steeds terugkomen in mijn projecten. Vanuit twaalf jaar opgravingservaring in zowel land- als onderwaterarcheologie beschik ik over een brede kijk op het vakgebied. Het uitgangspunt is projectmatig werken, vanuit de belangen van opdrachtgevers en de archeologische inhoud. Bij de vele bijzondere projecten die ik met mijn collega’s heb mogen uitvoeren,  streef ik ernaar het vak bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. In het bijzonder geldt dat voor de scheepsarcheologische projecten, onderzoeken die sterk tot de verbeelding spreken.

 Wouter Waldus

Specialisatie: maritieme archeologie