Nieuws & Opinie

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

26-09-2018. Publieksopgraving Katwijk Zanderij is begonnen
Meer lezen ›

Raad van Advies

De Raad van Advies van het ADC adviseert het management en vormt een klankbord waar we trots op zijn. De samenstelling van de raad weerspiegelt namelijk de positie die wij willen in nemen in de archeologische wereld.

De leden beschikken over deskundigheid en ervaring op het gebied van de archeologie, beleid en projectontwikkeling.

In de Raad van Advies hebben zitting:

  • De heer prof. dr. Jan Kolen, hoogleraar en decaan Universiteit Leiden.
  • De heer prof. dr. Daan Raemaekers, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen.
  • De heer drs. ing. Henk van Zandvoort, voormalig directeur Bouwfonds Property Development.
  • Mevrouw drs. C.B. Bakker, gemeentelijk archeoloog Den Haag.