Nieuws & Opinie

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

26-09-2018. Publieksopgraving Katwijk Zanderij is begonnen
Meer lezen ›

Vergunningen en certificaten

Vergunningen en KNA

Het ADC heeft een vergunning voor zowel opgravingen als maritiem onderzoek, en werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). ADC Maritiem heeft als enig bedrijf in Nederland onderwaterarcheologen in dienst die zijn opgeleid volgens de Arbo duikwetgeving (IDSA level 3).

DLP en OCE-certificaten

Onze medewerkers zijn in het bezit van certificaten DLP (Deskundig Leidinggevene Projecten) en OCE (Opsporen Conventionele Explosieven).

De projectleiders van ADC ArcheoProjecten beschikken over voldoende kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie. Zij kunnen op het project invulling geven aan datgene wat in het V&G-plan staat, maatregelen en voorziening en treffen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen coordineren.

De medewerkers van ADC ArcheoProjecten hebben basiskennis over het werken in gebieden waar (vermoede) conventionele explosieven kunnen worden aangetroffen. Ze zijn zich bewust van de veiligheidsaspecten en zijn in staat om veilig en verantwoord te kunnen werken in een gebied waar explosieven worden aangetroffen.

werken in vervuilde grond