Nieuws & Opinie

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

26-09-2018. Publieksopgraving Katwijk Zanderij is begonnen
Meer lezen ›

26-09-2018. RijnlandRoute: unieke archeologische Romeinse vondst langs Ir. G. Tjalmaweg (N206)
Meer lezen ›

ADC Monografie 1 - Germanen, Franken en Saksen in Salland

Archeologisch en landschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van het landschap en nederzettingsresten uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen in centraal Salland.

H.M. van der Velde (red.), 2007. Amersfoort. 692 pp.

In 2003 en 2004 voerde ADC ArcheoProjecten opgravingen uit op drie plaatsen binnen de gemeente Raalte. Bij het dorp Raalte kwamen sporen uit de IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen tevoorschijn. Aan de zuidrand van Heeten werden op twee plaatsen de resten van een omvangrijke Germaanse nederzetting uit de Romeinse tijd aangetroffen. Ook de landschappelijke ontwikkeling van de gemeente is uitgebreid onderzocht. Dit boek beschrijft de bewoningsgeschiedenis van centraal Salland aan de hand van de vele vondsten en boerderijplattegronden uit de opgravingen en de resultaten van het historisch geografisch onderzoek.

ADC monografie 1 is helaas uitverkocht. Het proefschrift van H.M. van der Velde (2011) Wonen in een grensgebied gaat echter over hetzelfde onderwerp. Dit boek is verkrijgbaar bij SPA Uitgevers.

ADC Monografie 1