Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

ADC Monografie 3 -
Een terp op de schop

Archeologisch onderzoek op het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden.

Dijkstra, J. en J.A.W. Nicolay (red.), 2008. Amersfoort. 399 pp met kaartbijlagen

Op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden heeft de afgelopen jaren een uitgebreide archeologische opgraving plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis over de oudste bewoners van Leeuwarden en de bewoning van het Noord-Nederlandse terpengebied in het algemeen. De eerste bewoning op deze plek vond plaats in de Romeinse tijd op een uit plaggen opgeworpen huispodium. Spectaculair zijn de houten resten die zijn aangetroffen, afkomstig van zeker zes verschillende boerderijen - voor Friesland een bijzondere vondst. Kort na 300 na Chr. werd de terp verlaten en pas rond het midden van de 5e eeuw vestigden zich hier nieuwe bewoners. Deze mensen kwamen, gezien de fibulae die zij meebrachten, vermoedelijk uit het oosten. Sporen en vondsten geven aan dat de terp in deze periode een agrarische functie had. Aan het begin van de 10e eeuw, toen de St. Vituskerk werd gesticht, werd de terp Oldehove ingericht als religieus centrum.

Dit boek, dat tot stand kwam als gezamenlijk project van ADC ArcheoProjecten en het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen, geeft een levendig beeld van de oudste bewoners van Leeuwarden - van hun leefomstandigheden, huizenbouwtraditie, gebruiksvoorwerpen en het landschap waarin zij woonden vanaf de Romeinse tijd tot in de Vroege-Middeleeuwen. 

ADC monografieën zijn verkrijgbaar bij SPA Uitgevers en ArchaeoBook.

ADC Monografie 3