Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

ADC Monografie 10 -
Kansen op de kwelder

Kansen op de kwelder. Archeologisch onderzoek op negen vindplaatsen in het nieuwe tracé van de Rijksweg N57 en de nieuwe rondweg ter hoogte van Serooskerke (Walcheren).

Dijkstra, J. & F.S. Zuidhoff (red.), 2011. Amersfoort. 600 pp.

In het kader van de verlegging van de Rijksweg 57 tussen Vrouwenpolder en Middelburg en de aanleg van een nieuwe rondweg ter hoogte van Serooskerke heeft in de periode 2007-2009 archeologisch onderzoek plaatsgevonden op negen vindplaatsen. Dit heeft niet alleen voor Walcheren, maar voor heel Zeeland veel nieuwe gegevens opgeleverd over de ontwikkeling van het landschap en haar bewoners vanaf de late Midden-IJzertijd tot in de Late Middeleeuwen.

Na het doorbreken van de strandwallen ten noorden van het onderzoeksgebied ontstond in de IJzertijd en Romeinse tijd een kweldergebied in het veenmoeras, dat de bewoners mogelijkheden bood om een bestaan op te bouwen. De aangetroffen boerderijplattegronden uit deze periode zijn nieuw voor het gebied. Spectaculair ook zijn een dijkje en een terpje uit de Midden-Romeinse tijd, opgeworpen in een periode waarin het landschap drastisch veranderde. Overstromingen namen toe en grote kreken doorstroomden het gebied waardoor het lange tijd onbewoonbaar was.

Tot nu toe werd gedacht dat de bewoning zich in de Vroege Middeleeuwen concentreerde in het duingebied rondom Domburg en dat de kreekruggen pas vanaf de late 9e eeuw opnieuw werden gekoloniseerd. Met de vondst van een laat 7e- of vroeg 8e-eeuwse boerderijplattegrond moet dit beeld nu worden herzien. In de 11e/12e eeuw woonde men ook in Zeeland in bootvormige boerderijen. Tot voor kort was een dergelijke plattegrond niet eerder in deze provincie opgegraven.

Bevolkingstoename, uitbreiding van het landbouwareaal en dorpsvorming waren er uiteindelijk de oorzaak van dat het land rond 1200 opnieuw werd ingedeeld. Door middel van sloten werd het land verdeeld in grote percelen, een indeling die pas zou verdwijnen tijdens de grootschalige ruilverkavelingen in de 20e eeuw.

ADC monografieën zijn verkrijgbaar bij SPA Uitgevers en ArchaeoBook.

ADC Monografie 10 Kansen op de kwelder