Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

ADC Monografie 5 - Cananefaten en Friezen aan de monding van de Rijn

Tien jaar archeologisch onderzoek op de Zanderij-Westerbaan te Katwijk (1996-2006).

Velde, H.M. van der (red.), 2008. Amersfoort. 536 pp.

Al in 1771 beschreef de wetenschapper Le Francq van Berkhey de bodemopbouw van de zandwinningslocatie de Zanderij bij Katwijk. Op de schets die hij maakte, afgebeeld op de voorkant van dit boek, wordt duidelijk hoe gevarieerd de bodem van de Zanderij is. In de twee eeuwen daarna werden regelmatig meldingen gedaan van bijzondere vondsten die tijdens afgravingen tevoorschijn waren gekomen. Het heeft echter tot in de jaren 90 van de vorige eeuw geduurd voordat de Zanderij belangstelling kreeg van archeologen. Opgravingen in 1996, 2003 en 2005 waren het gevolg. Resultaat van dit alles was een bijzonder onderzoek waardoor het sterk veranderende landschap vanaf de IJzertijd tot in de Volle-Middeleeuwen kon worden gereconstrueerd. Er werden onder andere resten gevonden van een nederzetting en een grafveld uit de Romeinse tijd en huisplaatsen uit de Vroege-Middeleeuwen. Dit boek presenteert aan de hand van de aangetroffen sporen en vondsten deze opzienbarende vindplaats, die voor West-Nederland uniek mag worden genoemd.

ADC monografieën zijn verkrijgbaar bij SPA Uitgevers en ArchaeoBook.

ADC Monografie 5