Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

ADC Monografie 21 - Memento Mori 

Een archeologische opgraving rondom de St. Plechelmuskerk, Oldenzaal

G.L. Williams (red.), 2016. Amersfoort. 360 pp. 

In opdracht van de Gemeente Oldenzaal heeft ADC ArcheoProjecten in samenwerking met RAAP Archeologisch Adviesbureau BV tussen september 2011 en februari 2013 een Archeologische Opgraving uitgevoerd voor het plangebied rond de St. Plechelmuskerk. Aanleiding voor het onderzoek betrof de herstructurering van het St. Plechelmusplein. Vooronderzoek had aangetoond dat zich op de locatie van de voorgenomen werkzaamheden een grotendeels intacte begraafplaats bevond die ruim 1000 jaar lang (tussen de 8e en 19eeeuw) door inwoners van Oldenzaal en omgeving is gebruikt om hun doden te begraven.

De opgraving rondom het St. Plechelmusplein heeft een grote hoeveelheid gegevens opgeleverd, niet alleen begravingen maar ook grondsporen en funderingsresten. De oudste grondsporen die tijdens het onderzoek zijn gevonden liggen in het zuidoostelijke deel van het plangebied. De sporen zijn met behulp van het aardewerk in de IJzertijd gedateerd, daarmee zijn het bovendien de oudste grondsporen die tot nu toe in de binnenstad van Oldenzaal zijn gevonden.

Het grootste deel van de 18 maanden veldwerk is besteed aan het opgraven en documenteren van 2750 individuen. Tweehonderd individuen werden op aanwijzingen van een fysisch antropoloog geselecteerd voor uitgebreid onderzoek, waaronder populatieonderzoek en DNA- en isotopenanalyse. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Skeletloket.

Door een combinatie van verschillende bioarcheologische methoden en technieken toe te passen op de opgegraven populatie is een voor Nederland unieke dataset aan informatie gegenereerd. Op basis hiervan is een gedetailleerd beeld gecreëerd van een historische Nederlandse populatie waar maar weinig andere bronnen over beschikbaar zijn. Dit is het eerste onderzoek in Nederland waarbinnen op deze schaal fysisch antropologisch, paleopathologisch, genetisch en isotopenonderzoek gecombineerd is.

De tweehonderd onderzochte skeletten van het Plechelmusplein vertellen samen de verhalen over meer dan duizend jaar leven en sterven in Oldenzaal. 

ADC publicaties zijn verkrijgbaar bij SPA Uitgevers

Memento Mori. Een archeologische opgraving rondom de St. Plechelmuskerk, Oldenzaal