Nieuws & Opinie

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

26-09-2018. Publieksopgraving Katwijk Zanderij is begonnen
Meer lezen ›

26-09-2018. RijnlandRoute: unieke archeologische Romeinse vondst langs Ir. G. Tjalmaweg (N206)
Meer lezen ›

Publicaties van Frieda Zuidhoff

-- Klik hier voor meer informatie over Frieda Zuidhoff

Van der Velde, H.M., Bos, J.A.A., Huisman, N., Verniers, L. & Zuidhoff, F.S., 2013 Een Germaanse Nederzetting opnieuw bekeken. Overijssels Erfgoed. Archeologische en Bouwhistrorische Kroniek, 2012.

R.M. van der Zee & F.S. Zuidhoff, 2012. New methods to analyse LIDAR-based elevation models for landscape characterization with five time slices. Proceedings LAC 2010, Amsterdam University Press.

Zuidhoff, F.S. & J. Dijkstra, 2011. De Oudste dijk van Zeeland? Vondst van een dijkje en terp uit de Romeinse  tijd op Walcheren. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. Nr 2.

Dijkstra, J. & Zuidhoff, F.S. (red.), 2011. Kansen op de Kwelder. Archeologisch onderzoek op negen vindplaatsen in het nieuwe tracé van de Rijksweg N57 en de nieuwe rondweg ter hoogte van Serooskerke (Walcheren). ADC Monografie 10.

Gerrets, D.A. & de Leeuwe, R. 2011. met een bijdrage van o.aF.S. Zuidhoff. Rituelen aan de Maas. Lomm Hoogwatergeul fase II, een archeologische opgraving. ADC-rapport 2333. Amersfoort.

Zuidhoff, F.S., R.M. van der Zee & A.G. de Boer, 2010. Actueel Hoogtebestand Nederland onder de aandacht in de provincie Gelderland. Bodem nr. 6: 8- 10.

Veldman, H.A.P. en Blom, E. 2010. met een bijdrage van o.a. F.S. ZuidhoffOnder de zoden van Zaltbommel. Een rurale nederzetting en een grafveld uit de Romeinse tijd in het plangebied De Wildeman. ADC Monografie 8.

Hakvoort, A en van der Meij, L. 2010. met een bijdrage van o.a. F.S. ZuidhoffUrnen onder de ploeg. Een opgraving van een cultuurlandschap in de microregio “Floriade” (gemeente Venlo). Amersfoort, ADC rapport 1204.

Dijkstra, J. Houkes, M.C. en Ostkamp, S. (red.) 2010. met een bijdrage van o.a. F.S. Zuidhoff. Over leven aan de rand van Gouda. Een archeologische opgraving en begeleiding in het plangebied Bolwerk. Amersfoort. ADC rapport 1770.

Zijverden, W.K. van & F.S. Zuidhoff, 2009. Landscape and occupation, long term developments in the Dutch River area during the Bronze Age. In: Ol’man river. Geo-archaeological aspects of rivers and river plains. Archaeological reports Ghent University 5.

Van der Zee, R., Zuidhoff, F.S. en De Boer, A.G., 2009. Gelderland in Reliëf. Legenda en Verhalen over het landschap. Handleiding bij de Atlas van het Actueel Hoogtebestand Nederland. ADC rapport 2059.

Bloo, S.B.C., Zuidhoff F.S., Wallinga, & Johns, C.A., 2008. Dating a Pot beaker and the surrounding landscape using OSL dating. British Archaeological Reports.

Blom, E., H.A.P. Veldman & F.S. Zuidhoff, 2007. Inheems Romeinse Bewoning te Zaltbommel. Westerheem, jrg 56 nr 6.

Velde, H.M. van der, (red.) 2007: met een bijdrage van o.a. F.S. Zuidhoff. Germanen, Franken en Saksen in Salland, Archeologisch en landschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van het landschap en nederzettingsresten uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen in centraal Salland, Amersfoort. ADC-Monografie 1.