Nieuws & Opinie

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

26-09-2018. Publieksopgraving Katwijk Zanderij is begonnen
Meer lezen ›

ADC Monografie 7 - Venlo aan de Maas: van vicus tot stad

Sporen van een Romeinse nederzetting en stadsontwikkeling uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd in het plangebied Maasboulevard.

H.M. van der Velde, S. Ostkamp, H.A.P. Veldman en S. Wyns (red.), 2009. Amersfoort. 1094 pp. in twee delen.

Voorafgaand aan de herinrichting van het centrum van Venlo hebben archeologen van 2002 tot 2005 een grote opgraving uitgevoerd. De resultaten daarvan schetsen een beeld van Venlo’s lange en intrigerende geschiedenis, die zeker teruggaat tot in de Romeinse tijd.
Tijdens het onderzoek zijn resten van een bijzondere Romeinse nederzetting (een vicus) blootgelegd. Van de vicus kon worden vastgesteld dat deze in combinatie met een militaire versterking rond het begin van de jaartelling is ontstaan. Het betreft binnen Nederland een bijzondere vondst.
De opgraving leverde tevens een prachtig beeld op van de wijze waarop Venlo zich gedurende de Middeleeuwen in hoog tempo ontwikkelde van een dorp tot een belangrijke en welvarende stad binnen de regio. Die welvaart was gebaseerd op de handel die via de Maas gedreven werd. Vanaf de 13e eeuw werd vrijwel het gehele Maasfront volgebouwd en ontstond ter hoogte van De Luif een haven. Ook werd een bijzondere kelder van Joodse origine (een badhuis of mikwa) ontdekt. De oude stadsmuur van Venlo is over honderden meters blootgelegd, waardoor het ontstaan en de ontwikkeling ervan tot in detail kon worden bestudeerd.
Het boek beschrijft aan de hand van de vele vondsten het leven van de Venlonaren door de eeuwen heen, een rijk verleden dat zo lang onder hun voeten bewaard is gebleven.

ADC monografieën zijn verkrijgbaar bij SPA Uitgevers en ArchaeoBook.

ADC Monografie 7