Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

ADC Monografie 2 -
Woerden-Hoochwoert

De opgravingen 2002-2004 in het Romeinse Castellum Laurium, de vicus en van het schip de ‘Woerden 7’.

E. Blom en W.K. Vos (red.), 2008. Amersfoort. 462 pp.

Een deel van de binnenstad van Woerden is door de gemeente opnieuw ingericht onder de naam Hoochwoert. Het omvangrijke project in de directe omgeving van de Petruskerk en de Hoge Woerd bestond enerzijds uit de bouw van de Castellum-parkeergarage en anderzijds uit de vergroting van het Kerkplein tussen drie monumentale gebouwen van de binnenstad: het Arsenaal, de Petruskerk en de 18de-eeuwse Kazerne. Onder grote publieke belangstelling is door archeologen van ADC ArcheoProjecten in samenwerking met Hazenberg Archeologie Leiden, de locatie van de parkeergarage archeologisch onderzocht.

Dit boek beschrijft de resultaten van het archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd in 2002 – 2004. Daarnaast zal worden teruggekeken naar de onderzoekingen die al sinds 1975 in de binnenstad plaatsvinden en worden de meest recente onderzoeksgegevens van de afgelopen jaren in de synthese opgenomen. Centraal staat het castellum Laurium dat voor een groot deel onder de Petruskerk schuilgaat en in zijn geheel archeologisch beschermd zal worden. Het archeologisch onderzoek naar de verdedigingswerken rond het Romeinse fort, alsmede enkele kleinschalige onderzoeken naar de binnenbebouwing van het fort, leveren een goed beeld van de ontwikkeling van het castellum sinds de aanleg in de jaren 40 van de 1ste eeuw. Ook een deel van de vicus, gelegen tussen het fort en de Rijnbedding is onderzocht. Ten slotte bracht het onderzoek naar de rivier zelf een Romeinse platbodem aan het licht. Het schip de ‘Woerden 7’ is, over de volledig bewaard gebleven lengte, blootgelegd en gedocumenteerd, waarbij veel nieuwe informatie is verkregen over de Romeinse scheepsbouwtechniek. Verder zijn nieuwe inzichten ontstaan over de herkomst en het gebruik van hout voor dit soort schepen en kunnen nieuwe hypothesen worden opgeworpen over de voortbeweging van bulktransport in de Nederrijnse delta.

ADC monografie 2 is helaas uitverkocht. Andere ADC monografieën zijn verkrijgbaar bij SPA Uitgevers en ArchaeoBook.

ADC Monografie 2