Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Team Landschapsarcheologie

Het team Landschapsarcheologie bestaat uit specialisten in fysische geografie, micromorfologie, paleo-ecologie en archeobotanie. Deze onderzoeksdisciplines vertellen ons over het landschap en de omgeving waarin de mensen vroeger leefden.

Landschapsreconstructie

Door gecombineerd fysisch geografisch-, micromofologisch- en botanisch onderzoek komt de lokale en regionale landschapsontwikkeling van het onderzoeksgebied van voor, tijdens en na een bewoningsfase in beeld. Dit geeft inzicht in de keuzes en het handelen van de mens in het verleden in relatie tot zijn omgeving. Hierdoor kan de archeoloog zijn vondsten niet alleen in de juiste landschappelijke context plaatsen, maar ook informatie over de archeologische waarden in de omgeving van het onderzoeksgebied.

De onderzoekers:

Meer weten over de mensen achter het onderzoek? Kijk hier naar hun profiel!

Frieda Zuidhoff, Marieke van Dinter, Hanneke Bos, Cornelie Moolhuizen en Nelleke van Asch

ADC Flyer Landschapsarcheologie