Rijke dame uit Meteren gereconstrueerd

Rijke dame uit Meteren gereconstrueerd

Woensdag 22 juni 2011 stond de pers even oog in oog met Meta, een bijzondere vrouw uit het prehistorische Meteren.

Meta was een dame die in de IJzertijd getooid met rijke sieraden is begraven te midden van een crematiegrafveld. Archeologen van ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort ontdekten haar graf in het najaar van 2010 tijdens opgravingen in het toekomstige woongebied ‘De Plantage’ in Meteren (gemeente Geldermalsen). Door de bijzondere sieraden die de archeologen aan weerszijden van de schedel vonden is het graf van Meta een vondst van bovenlokale, zelfs landelijke betekenis. Meta is vanaf 24 juni 2011 in het gemeentehuis van Geldermalsen te zien. Meta droeg een versierde bronzen armband en bijzondere hangers van messing met grote barnstenen kralen in haar gevlochten haar. Na de opgraving zijn delen van het skelet en de sieraden naar Floris Reijnen gebracht, restaurateur van historische sieraden.

De afgelopen maanden heeft hij de messing en barnstenen hangers gerestaureerd en replica’s gemaakt die hij verwerkte op een speciaal hiervoor gemaakt hoofd. Er is geen sprake van een ‘waarheidsgetrouwe’ reconstructie, maar Meta heeft nu wel een ‘gezicht’ gekregen. Dat wordt versterkt door een achtergrondtekening van de gereconstrueerde Meta in het oude rivierenlandschap, gemaakt door René Reijnen, de vader van Floris. Ook de arm en de bronzen armband hebben speciale aandacht gekregen. Ze zijn geconserveerd en gestabiliseerd en teruggeplaatst op een stuk grond/klei. Meta bevond zich tussen andere grafresten uit de IJzertijd.

Dit waren echter geen begravingen maar verbrande botresten van zeker 46 individuen. Binnen de gemeente Geldermalsen zijn al eerder grafvelden uit de IJzertijd gevonden. In 1992 werd de eerste ontdekt in het ‘middengebied’ in Geldermalsen. En voor de aanleg van de Betuwelijn vonden de archeologen in 1999 een tweede bij Meteren.

Tussen die crematiegraven lagen ook begravingen en in ‘De Plantage’ was dit eveneens het geval. Het verschil in begraafwijze zou kunnen duiden op een speciale positie of status van de overledene in de lokale gemeenschap.

De rijke sieraden van Meta, in tegenstelling tot de vondstloze crematiegraven, bevestigen dit beeld. Meta is slechts één van de vondsten die tijdens de opgraving in het najaar van 2010 in ‘De Plantage’ aan het licht kwamen. Archeologen vonden sporen en vondsten uit de nieuwe tijd, de middeleeuwen, de Romeinse tijd, de IJzertijd, de Bronstijd en mogelijk ook uit de jonge Steentijd. De uitwerking van de opgraving is nog in volle gang en de meeste onderzoeksvragen moeten nog beantwoord worden.

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: