NIEUWS Erfgoedbeheer is de nieuwe archeologische monumentenwacht

Eigenaren en beheerders van een terrein met een archeologisch monument kunnen sinds kort terecht bij Erfgoedbeheer van ADC RoelBrandt Stichting. De deskundigen van Erfgoedbeheer controleren de conditie van het monument en geven praktisch advies voor onderhoud of herstel. Voorheen was deze zorg in handen van de Archeologische Monumentenwacht, die echter in juni dit jaar failliet ging. De RoelBrandt Stichting, die zonder winstoogmerk opereert, beoogt met deze dienst een bijdrage te leveren aan het in standhouden van monumenten voor toekomstige generaties.

Er zijn vele zichtbare en niet-zichtbare archeologische monumenten in Nederland, zoals grafheuvels, kasteelheuvels, Celtic fields en nederzettingsterreinen. Eigenaren en beheerders, particulier of overheid, kunnen Erfgoedbeheer inschakelen voor rapportages over de staat van het monument op hun grondgebied en voor advies over onderhoud of herstel. Inmiddels hebben de eerste klanten hun weg naar Erfgoedbeheer gevonden; zij zijn weer verzekerd van goede zorg voor het stukje Nederlands erfgoed op hun terrein.

Objecten hoeven niet per se als monument te zijn aangewezen; ook andere cultuurhistorische waarden in het landschap, zoals wallen, loopgraven of schansen, behoren tot de expertise. Daarnaast kan Erfgoedbeheer de presentatie of openstelling van een monument begeleiden en ondersteunen bij subsidieaanvragen voor instandhouding.

ADC RoelBrandt Stichting

Beheerders kunnen de zorg voor monumenten op deze manier kostenefficiënt laten uitvoeren. Erfgoedbeheer is een dienst van de ADC RoelBrandt Stichting, die archeologische projecten uitvoert zonder winstoogmerk en zich tot doel stelt het draagvlak voor archeologie te vergroten. De Stichting is gelieerd aan ADC ArcheoProjecten, specialist in archeologisch onderzoek en beleidsadvies t.a.v. archeologie en cultuurhistorie. Voor de uitvoering van het werk zijn voormalige Monumentenwacht-medewerkers aangetrokken.

Download hier de pdf-versie van dit persbericht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk van der Velde (ADC RoelBrandt Stichting) of Jan Hendriks (ADC ArcheoProjecten), 033-299 81 81 (optie 3 van telefoonmenu).

ADC RoelBrandt Stichting
Nijverheidsweg-Noord 114
3800 BM Amersfoort
www.roelbrandtstichting.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B.: Om misverstanden te voorkomen laat de stichting ADC Roel Brandt – in aanvulling op haar persbericht van 3 december 2013 – weten dat de Archeologische Monumentenwacht een handelsnaam is welke is verworven door de Monumentenwacht Nederland. De Monumentenwacht Nederland is doende de werkzaamheden van de Archeologische Monumentenwacht te implementeren. De mogelijke suggestie dat de handelsnaam aan de stichting ADC Roel Brandt ter beschikking staat, is derhalve onjuist.

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: