NIEUWS Lezing op 11 maart 2014 over opgraving pottenbakkersatelier in Romeins Tongeren

Roderick Geerts en Anouk Veldman geven op 11 maart a.s. een lezing over de opgraving van Romeinse resten in de Belgische stad Tongeren in 2013. Op het terrein van een basisschool zijn een grafveld en een pottenbakkersatelier met vier pottenbakkersovens opgegraven; een primeur voor Romeins Tongeren. 

In het grafveld zijn begravingen uit de Vroeg-Romeinse periode aangetroffen (ongeveer 50 na Chr.). Er waren mannen, kinderen en twee foetussen begraven. Opvallend is de houding van de overledenen: een volwassene op de buik met twee kleine kinderen (2 en 3 jaar?) naast de benen.

Tongeren, graf

Later is het gebied ingericht als pottenbakkersatelier. Er zijn vier pottenbakkersovens aangetroffen, kuilen voor de rotting van de klei (om de plantenresten in de klei de tijd te geven om weg te rotten) en afvalkuilen vol met potscherven van misbaksels. Er zijn grote hoeveelheden aardewerk gevonden, waaronder veel terra nigra bekers, potten en kruiken. Men heeft hier tussen 80 en 120 na Chr. de zogenaamde Tongerse waar gebakken.
Omstreeks het midden van de 2e eeuw na Chr. raakten de ovens in onbruik. Er werden toen een stadsmuur, een aquaduct en huizen met kelders op het terrein gebouwd.

Tongeren, aardewerk uit pottenbakkersatelier

Op een tweede onderzoekslocatie, honderd meter richting de oude stad, zijn twee huizenblokken uit de 2e eeuw na Chr. aangetroffen. Daar werd ook een hypocaustum opgegraven, een Romeins systeem voor vloerverwarming.

Tongeren, hypocaustum

Het terrein ligt aan de rand Atuatuca Tungrorum, Romeins Tongeren. Dit was in de Romeinse tijd het administratieve centrum van het volksdistrict (civitas) der Tungri. De Tungri vormden ten tijde van keizer Augustus (27 voor Chr. -14 na Chr.) een bestuurlijke federatie van een aantal autochtone volksstammen, die in de decennia daarvoor in het verzet waren gekomen tegen het Romeins invasieleger van Julius Caesar.

Tongeren, plastisch vormgegeven uil
Plastisch vormgegeven uiltje uit Tongeren

De lezing wordt gehouden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden op 11 maart 2014.

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: