Palynologendagen / programma

Donderdag 9 oktober 2014

Voorlopig lezingenprogramma

9:00-9:30              Ontvangst met koffie/thee met Limburgse vlaai

Geomorfologie

9:30-10:00           Prof. Dr. Ronald van Balen (Vrije Universiteit Amsterdam) De Maas in relatie tot tektoniek

10:00-10:30        Dr. Frieda Zuidhoff & Drs. Jonathan Huijzer (ADC ArcheoProjecten) Zandmaas door de eeuwen heen. Vijftienduizend jaar landschapsdynamiek in de Maasvallei.

10:30-11:00        Ir. Reinier Ellenkamp (RAAP) Ren voor je leven!!  De invloed van de mens op de Geleenbeek

11:00-11:30         Koffie/thee

Palynologie

11:30-12:00        Drs. Susan Otten (Antea group) Rivierverandering van de Maas gedurende het Laatglaciaal en Holoceen in relatie tot vegetatie en klimaat*

12:00-12:30        Dr. Hanneke Bos (ADC ArcheoProjecten) Landschap en vegetatie van de Midden Maasvallei gedurende het Laatglaciaal en Holoceen

12:30-13:00        Prof. Dr. Corry Bakels (Universiteit Leiden) Rondom de monding van de Swalm, Vroege Middeleeuwen tot heden: een verhaal van ontginning, Zwarte Dood, boekweit enz. in twee pollendiagrammen

13:00-14:00        Lunch

 Archeologie

14:00-14:30        Dr. Eelco Rensink (RCE) De bewoningsgeschiedenis van het Maasdal in relatie tot het landschap en de rivierdynamiek in het kader van de archeologische monumentenzorg*

14:30-15:00        Dr. René Isarin (Crevasse Advies) Archeologische verwachting in relatie tot de geomorfogenetische eenheden van het Maasdal*

15:00-15:30        Drs. Jeroen Flamman (Vestigia) & Drs. Axel Müller (ADC ArcheoProjecten) De vroege Prehistorie tot Romeinse tijd in Well Aijen, Midden Maasvallei*

15:30-16:00        Drs. Karianne Winthagen (Provincie Limburg) Nut, waarde en beleidstoepassing van de recente kennisontwikkelingen (….synthese geomorfologie, palynologie en archeologie)*

16:30-17:30         Discussie (o.l.v. Dr. René Isarin)

17:30-19:00         Borrel

19:00-….               Diner

 
*titel lezing nog onder voorbehoud

Vrijdag 10 Oktober 2014

9:00-17:00           Excursie

Excursiepunten:

Beesel

Voorbeeld verschillende Maasterrassen; Allerød, Jonge Dryas en holocene kronkelwaard

-          Project Zandmaas

-          wandeling en boringen
Lomm

Landschap, vegetatie en archeologie in het Laatglaciaal en Holoceen

Arcen

Erosierestant interstadiaal terras in het Jonge Dryas terras

ca. 13:00-14:00  Lunch

Ooijen Wanssum

Inpassing van archeologie in de ruimtelijke ordening

Well Aijen

Landschap, vegetatie en archeologie in het Laatglaciaal en Holoceen

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: