NIEUWS: Werk aan de Pingjumer Gulden Halsband

Afgelopen weken hebben archeologen van ADC ArcheoProjecten een nulmeting uitgevoerd op de Pingjumer Gulden Halsband, de laatmiddeleeuwse ringdijk om het dorp Pingjum en een van de oudste dijken van Nederland. De dijk is in fases ontstaan gedurende de 10e, 11e, 12e en 13e eeuw en in de 19e een 20e eeuw deels hersteld. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân en wordt uitgevoerd in samenwerking met Cultuurland Advies BV.
Door middel van cultuurhistorisch onderzoek, boringen en metingen met GPS wordt de dijk nauwkeurig in kaart gebracht. We bekijken welke delen voor bescherming in aanmerking komen en of het mogelijk is om het gehele dijklichaam tot gemeentelijk monument aan te wijzen. Vanuit Koudehuizum wandelen we een route van 16 km, we zetten we om de ca. 200 m een boring en we maken we een dwarsprofiel met behulp van de GPS. De boringen hebben al enkele fragmenten aardewerk opgeleverd en een stuk houtskool.
Bijzonder is de rol van de dorpsbewoners bij dit project. Sinds jaren worden er wandelingen over de Pingjumer Gulden Halsband georganiseerd. Omdat de bewoners het belang van hun cultureel erfgoed inzien hebben zij zich, verenigd in de Werkgroep Pingjumer Gouden Halsband, hard gemaakt voor dit onderzoek. Er wordt ook een film gemaakt over de dijk en er zullen informatieborden langs de wandelroute worden geplaatst.

Pingjumer Gulden Halsband
Pingjumer Gulden Halsband
Pingjumer Gulden Halsband

Bekijk een documentaire over de dijk op NPO

Bekijk hier een stukje documentaire over het archeologisch onderzoek van de Pingjumer Gulden Halsband op NPO (dec 2015)

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: