NIEUWS: Degradatieonderzoek scheepswrakken Flevoland krijgt vervolg

Deze week starten medewerkers van ADC Maritiem, Erfgoedbeheer en fysisch geografen van het ADC een vervolgonderzoek naar twintig scheepswrakken in de bodem van Flevoland.
Vanuit de provincie Flevoland is vorig jaar een project gestart dat gericht is op duurzaam behoud van tachtig nog resterende scheepswrakken in de bodem. De schepen zijn vergaan in de Zuiderzee en kwamen aan het licht bij de inpoldering. Het gaat om wrakken die nog niet zijn ingekuild, d.i. een methode waarbij het scheepshout door een lokale verhoging van de grondwaterstand beter geconserveerd blijft.

In 2013 werd al een degradatieonderzoek van negen wrakken uitgevoerd, gericht op behoud in situ. Van elk scheepswrak zijn, d.m.v. booronderzoek, de mogelijkheden voor behoud in situ bepaald. Ook is er een nieuwe klassenindeling gemaakt. Zo'n classificatie is van belang om een goede afweging tussen behoud in situ of opgraven te kunnen maken, en om inzicht te krijgen in welke maatregelen nodig zijn voor duurzaam behoud.

In het vervolgonderzoek dat nu plaatsvindt, worden nog eens twintig locaties geanalyseerd en wordt de eerder gemaakte classificatie getoetst.

Kijk voor meer informatie over het eerste deel van het onderzoek op: http://www.archeologie.nl/projecten/specialismen/behoud-in-situ/bodemmilieu-scheepswrakken-flevoland.html

 Opgraving scheepswrak dronten-Foto A. van Holk

Opgraving scheepswrak bij Dronten (Foto: A. van Holk)

Het onderzoek uit 2013 wees uit dat dit 17de-eeuws vrachtschip in slechte staat verkeerde en in minder gunstige condities voor behoud lag. Het werd in 2014 opgegraven. Het heeft vermoedelijk een lading turf vervoerd; er zijn verschillende onderdelen van de inventaris aangetroffen. In de zomer van 2015 zal meer duidelijkheid komen over dit scheepswrak. Het wordt onderzocht in het kader van de IFMAF: International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland o.l.v. prof Van Holk. 

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: