NIEUWS: 3500 jaar oude peddel gevonden

Bij archeologisch onderzoek voor de N23 Westfrisiaweg is een bijzondere vondst gedaan. Tussen de Westerwijzend en de Slimweg (Westwoud) werd een houten peddel gevonden uit de Bronstijd, nog bijna intact. In Engeland is een dergelijke vondst al eens eerder gedaan, maar voor Nederland is dit uniek.

De houten peddel wordt nu onderzocht en geconserveerd door archeologisch experts. De vondst ondersteunt het idee dat de mensen die in de Bronstijd in West-Friesland woonden zich met boten over het water verplaatsten. Bijzonder is dat de peddel nog zo goed bewaard is gebleven, omdat deze helemaal van hout is. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de vindplaats: de archeologen vonden de peddel in een waterput met diepte van maar liefst drie meter, waardoor deze bijzonder goed bewaard is gebleven.

Archeologisch onderzoek

Voordat het daadwerkelijke werk aan de N23 Westfrisiaweg begint, vindt archeologisch onderzoek plaats. Hiermee zorgt de provincie Noord-Holland dat er geen belangrijk archeologisch materiaal verloren gaat tijdens de werkzaamheden. Archeologen van ADC ArcheoProjecten voeren dit onderzoek mede uit.

Vondsten langs de Westfrisiaweg

Langs de Westfrisiaweg zijn tot op heden verschillende vondsten gedaan. In november 2014 werd een ruim 3.000 jaar oude schedel uit de Bronstijd gevonden. En bij Venhuizen is op een relatief klein oppervlak (200 m²) een hele ‘wirwar’ aan greppels gevonden. Tussen de enorme hoeveelheid sporen vond men ook nog de resten van een bronstijdboerderij; een grote verrassing

N23 Westfrisiaweg

De provincie Noord-Holland zorgt met haar partners voor een nieuwe verbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen, de N23 Westfrisiaweg. De verbinding verbetert de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de regio en bevordert de economie en werkgelegenheid. Heijmans bouwt de weg. Zie ook http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/N23-Westfrisiaweg.htm

3500 jaar oude peddel gevonden
Foto: NoordHollands Dagblad 15-1-2015

Terug naar overzicht


Reacties (2)

  1. Gerre van der Kleij:
    Geplaatst op woensdag 21 januari om 11:12

    Zijn er soms nog (micro)sporen van decoratie? Pigmentresten van beschildering bijvoorbeeld, zoals op een paar van die Deense Meso-peddels? Dat zou prachtig zijn! Hoe dan ook: gefeliciteerd met deze mooie vondst.

  2. Birre Yazar:
    Geplaatst op donderdag 22 januari om 12:22

    De peddel is inmiddels overgebracht naar het conserveringslaboratorium van ADC ArcheoProjecten. Er zal een scala aan analyses worden uitgevoerd, zoals houtsoort bepaling, dendrochronologische ouderdomsbepaling (indien mogelijk), C14 ouderdomsbepaling, gebruikssporen analyse, kapsporen onderzoek etc.


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: