NIEUWS: Mogelijk prehistorisch heiligdom bij opgravingen N23-Westfrisiaweg

Onlangs werden door archeologen bij Hoogkarspel de resten blootgelegd van wat mogelijk een prehistorisch heiligdom is geweest. Er zijn twee vierkante sloten aangetroffen die gegraven zijn tijdens de midden-bronstijd, tussen 1600 en 1100 voor Chr. In eerste instantie werd gedacht aan een grafmonument; daarvan zijn er in West-Friesland velen bekend. De vierkante vorm is echter bijzonder. Graven of resten van een heuvellichaam zijn niet aangetroffen, wellicht is er sprake van een ‘rituele plek’ of heiligdom. Zo’n plek zou bijvoorbeeld met het grafritueel verband kunnen houden. Archeoloog Willem Jezeer graaft met zijn team al enkele weken op deze locatie en is erg enthousiast: “Voor ons is dit de regelrechte jackpot”.

De structuur ligt buiten de kern van een nederzettingsterrein, ongeveer 150 m verderop en moet voor de bewoners ervan een herkenbare plek zijn geweest; misschien een plaats waar de voorouders werden vereerd of waar offers werden gebracht. Inmiddels zijn de prehistorische greppels verder uitgegraven en blootgelegd. De analyse van vondsten en de opvulling van de greppels zal uiteindelijk meer informatie opleveren over de aard en functie van de mysterieuze structuur.

In opdracht van de provincie Noord-Holland wordt bij Hoogkarspel de N23 Westfrisiaweg gerealiseerd. In en rond het dorp snijdt het tracé door enkele omvangrijke vindplaatsen uit de bronstijd (ca. 1600-800 voor Chr.). Daar zijn archeologen van Archol en ADC ArcheoProjecten vanaf november 2014 bezig met grootschalige opgravingen.

Lees hieronder het artikel uit het Noordhollands Dagblad van 11 maart 2015.

Tijdens een archeologische opgraving voor de Westfrisiaweg is in de omgeving van Westwoud een bijzondere vondst gedaan: de resten van een jonge vrouw uit de Bronstijd. Het skelet van ‘Drechtje’ is ruim 3.000 jaar oud, maar nog goed in tact. Een unieke vondst, zeker omdat Drechtje slechts zo’n 30 centimeter diep begraven lag.
Lees hier het persbericht over deze vondst. 

Noordhollands Dagblad 11 maart 2015
Noordhollands Dagblad 11 maart 2015

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: