NIEUWS: Berging IJsselkogge gegund aan ADC ArcheoProjecten, Baars-CIPRO en HEBO Maritiemservice

De combinatie ‘Isalacogghe’, een samenwerkingsverband van ADC ArcheoProjecten, Baars-CIPRO en HEBO Maritiemservice, heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor het bergen van de middeleeuwse IJsselkogge, die op dit moment nog in de bodem van de IJssel bij Kampen ligt. Ook de daar ontdekte wrakken van de rivierschepen Aak en Punter worden geborgen. De berging is nodig om de maatregel Zomerbedverlaging van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta te kunnen uitvoeren.

“Voor de waterveiligheid van de regio Zwolle-Kampen moet de IJsselkogge worden verwijderd uit de rivierbodem. We vinden het belangrijk om daarbij zorgvuldig om te gaan met dit bijzondere nationale cultureel erfgoed”, zegt Ben Broens, programmadirecteur Ruimte voor de Rivier, Rijkswaterstaat. “Wij zijn ervan overtuigd dat we met de combinatie Isalacogghe het beste uit de markt hebben gehaald om deze bijzondere opdracht op een kundige manier uit te voeren.”

Archeologisch unicum

“Het is een project van het type dat vermoedelijk maar één keer per generatie wordt uitgevoerd, een bijzondere uitdaging”, vindt onderwaterarcheoloog Wouter Waldus van Isalacogghe. “Het is een archeologisch unicum voor Nederland. Dat we een koggeschip gaan lichten dat in de vijftiende eeuw expres is afgezonken, is echt heel bijzonder: hedendaags watermanagement ontmoet middeleeuws watermanagement. Hoewel veel werkzaamheden onder water plaatsvinden, doen we ons best om het publiek zoveel mogelijk te laten meegenieten van dit project.”
De vijftiende-eeuwse wrakken liggen tot vier meter onder het zand. Als ze niet worden verwijderd, zouden ze na de zomerbedverlaging als een soort drempel in de rivier achterblijven.
Dat kan resulteren in een onveilige situatie voor de scheepvaart. Daarom heeft Rijkswaterstaat, in overleg met de provincie Overijssel, de gemeente Kampen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, besloten om ze te bergen.

Conservering in Lelystad

De wrakken worden na berging direct overgebracht naar het terrein van de stichting Batavialand in Lelystad. Daar wordt onderzocht of ze geconserveerd kunnen worden. Als dat kan, dan hebben scheepsarcheologen daar zo’n drie jaar voor nodig. Daarna kan de kogge worden overgebracht naar een tentoonstellingslocatie. Als de wrakken in minder goede staat verkeren, dan wordt uitgeweken naar het scheepsarcheologisch depot van de RCE in Nijkerk. Definitieve zekerheid over de staat van het wrak is er pas als deze boven water is gehaald.

Werkzaamheden in najaar 2015

De drie bedrijven van de combinatie Isalacogghe bundelen expertise op het gebied van maritieme archeologie, civieltechnische duikwerkzaamheden, hydrografie en bergingstechniek. Het werk wordt uitgevoerd met innovatieve bergingsmethoden. De voorbereiding start in april. Het werk in de IJssel begint op 1 september en duurt tot de winter 2015/2016.

Ruimte voor de Rivier

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel; de IJssel wordt ter hoogte van de stad Kampen, over een lengte van 7,5 kilometer uitgediept om de hoogwaterveiligheid van de regio Kampen-Zwolle te vergroten. Het project is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat met meer dan 30 projecten in Nederland werkt aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Bekijk het animatiefilmpje Lichting IJsselkogge in beeld van Ruimte voor de Rivier / Rijkswaterstaat op Youtube.

Download hier het persbericht.

Ondertekening-contract-IJsselkogge
Logo Isalagocche  Logo Isalagocche

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: