NIEUWS: Archief Archeologische Monumentenwacht weer toegankelijk

Met het veiligstellen van het archief door Erfgoedbeheer is bijna 25 jaar aan verzamelde monitorgegevens van archeologische monumenten uit het hele land weer op één centraal punt toegankelijk. Het archief wordt beheerd door de medewerkers van Erfgoedbeheer en gegevens kunnen vanaf vandaag per mail o.v.v. monumentnummer opgevraagd worden.

Van zo'n 3000 archeologische objecten zijn nulmetingen en/of monitorrapportages beschikbaar. Het monitoren van de staat van archeologische monumenten heeft ondertussen niet stilgestaan. Door de inzet van Erfgoedbeheer komen er dagelijks nieuwe gegevens bij.

Tegenwoordig bestaat het werk van Erfgoedbeheer niet alleen uit het meekijken over de schouder van terreineigenaren, hen voorzien van praktische adviezen voor onderhoudsmaatregelen of herstel. Over behoud in situ van het ondergrondse – niet zichtbare – erfgoed wordt telkens meer kennis verworven. Erfgoedbeheer onderzoekt het bodemmilieu waarin archeologische resten zich bevinden en brengt de degradatieprocessen in kaart om maatregelen voor behoud in situ te kunnen adviseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erfgoedbeheer:
Rob Datema – 06-4605 0199
Irene Velthuis – 06-2000 3029
erfgoedbeheer@archeologie.nl
www.roelbrandtstichting.nl/erfgoedbeheer

Ligging objecten met monitorgegevens AMW en/of Erfgoedbeheer
Ligging objecten met monitorgegevens AMW en/of Erfgoedbeheer

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: