NIEUWS: Erfgoed beheerd!

Niet alle archeologen graven op. De adviseurs van Erfgoedbeheer zetten zich juist in voor beheer en behoud van erfgoed. Onze nieuwe folder geeft een indruk van wat we zoal doen.

Dankzij regelmatig onderhoud, en soms herstel, kunnen zichtbare archeologische elementen ons het verhaal van de bewoners van het landschap blijven vertellen. Een uitdaging voor landgoedeigenaren, natuurbeheerders en gemeenten.

Veel sporen zijn nog in de bodem bewaard. Dit niet-zichtbare erfgoed kan onder voorwaarden ingepast worden in ruimtelijke plannen. Grondophoging en wijziging van de grondwaterstand vragen dan wel om onderzoek naar het bodemmilieu.

Behoud ter plaatse biedt inspiratie voor de inrichting van het plangebied en maakt wonen op historische bodem aantrekkelijk. De specialisten van Erfgoedbeheer nemen de mogelijkheden graag met u door.

Folder Erfgoed beheerd!
Kijk voor meer informatie op onze pagina!

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: