NIEUWS: Bressen in Drentse schansen hersteld

Specialisten van Erfgoedbeheer hebben onlangs groot onderhoud aan enkele schansen in Drenthe begeleid.
Crossfietsers, grazende schapen en gravende konijnen en honden hadden plaatselijk diepe insnijdingen en gaten veroorzaakt. Waar de beschermende zode was verdwenen, zorgden storm en regen voor verder verval. Hoog tijd voor actie!

Een kleine rupskraan heeft de uitgezakte grond teruggezet. In handkracht zijn keerwanden van grasplaggen gebouwd en kleinere schades hersteld. En maatregelen genomen om nieuwe aantasting tegen te gaan.

Schansen zijn vierkante aardwerken met uitspringende hoeken (bastions) omgeven door een meestal droge gracht. Soms voorzien van een voorwerk, een wal met bastions die de eerste aanval moest opvangen. De Drentse schansen werden tussen 1600 en 1800 aangelegd langs verbindingswegen door moerassige gebieden. Hun doel was het grensverkeer te controleren en invallen vanuit het oosten te keren.

www.roelbrandtstichting.nl/erfgoedbeheer
Onderhoud aan schansen in Drenthe

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: