NIEUWS: Unieke bronsschat gevonden bij Westfrisiaweg (N23)

Archeologen vinden unieke, 2800 jaar oude bronsschat bij Westfrisiaweg.

Tijdens de opening van de Nationale Archeologiedagen is vandaag een uitzonderlijke archeologische vondst onthuld. De vondst is 2800 jaar oud en bestaat uit vijftien bronzen voorwerpen en een vuurstenen sikkel. De vondst is in januari 2015 gedaan tijdens opgravingen bij de Westfrisiaweg (N23), waar archeologen van ADC ArcheoProjecten en Archol BV samen grootschalige opgravingen hebben uitgevoerd. Van 16 t/m 26 oktober 2015 kan iedereen deze ‘Bronsschat van de Westfrisiaweg’ zien in Huis van Hilde, het archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland in Castricum.

De vondst bestaat uit drie grote fibulae (mantelspelden, die vanwege hun vorm ook wel ‘bril-fibulae’ worden genoemd), twee armbanden, een grote schijfnaald, een serie ringen in uiteenlopende formaten en twee rechthoekige plaatjes met lusvormige oogjes. Daarnaast is een vuurstenen ‘sikkel ‘ gevonden. Deze ‘Vondst van het Jaar’ is vandaag bij de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden gepresenteerd door dr. Sebastiaan Knippenberg, prof. dr. David Fontijn en gedeputeerde Ralph de Vries van de provincie Noord-Holland.

Uniek

De combinatie van bronzen voorwerpen en een vuurstenen ‘sikkel’ is uniek voor Nederland. Het type sieraden wordt zelden gevonden. Ook bijzonder is dat de vondst tijdens archeologisch onderzoek werd gedaan. Meestal wordt dit soort vondsten toevallig gedaan waardoor pas achteraf de context met enige moeite kan worden vastgesteld. De bronsschat van de Westfrisiaweg is direct geborgen, gedocumenteerd, onderzocht en gerestaureerd.

Sieraden

Vermoedelijk hebben alle voorwerpen gefunctioneerd als sieraad of kledingaccessoire. Dergelijke ‘armbanden’ werden mogelijk aan de arm of aan de enkels gedragen. De bril-filbulae en de schijfnaald zijn gebruikt om kleding mee vast te zetten. Waarschijnlijk zijn de bril-fibulae uit Scandinavië geïmporteerd. De armbanden zijn ofwel lokaal gemaakt, of ze komen uit Zuid-Nederland of nog zuidelijker. De raadselachtige rechthoekige plaatjes lijken zeer zeldzaam. Sommige onderzoekers denken dat deze onderdelen zijn van een halsketting waaraan vijf draden met kralen hingen.

Wat betekent deze vondst?

Een vergelijking met soortgelijke voorwerpen uit binnen- en buitenland leert dat bril-fibulae aan het eind van de Late Bronstijd gedateerd worden, dus rond 800 v. Chr. Ook de armbanden kunnen heel goed in die tijdsperiode worden geplaatst. De overige voorwerpen laten geen nadere tijdsbepaling toe. Vuurstenen sikkels komen zowel in de Late Bronstijd als in de Vroege IJzertijd voor. In de Bronstijd zijn in heel Europa vele duizenden voorwerpen met opzet achtergelaten in moerassen, rivieren en andere natte gebieden. Het depot van de Westfrisiaweg sluit aan bij tradities die we uit Scandinavië en Noord-Nederland kennen.

Lees meer in de brochure over de vondst.

bronsschat Westfrisiaweg N23

Nationale archeologiedagen

De Nationale Archeologiedagen zijn drie, jaarlijks terugkerende dagen waarop archeologen, amateurarcheologen en vrijwilligers de deuren openzetten en allerlei activiteiten voor het publiek organiseren. De Nationale Archeologiedagen vinden plaats van vrijdag 16 t/m zondag 18 oktober. www.archeologiedagen.nl

Huis van Hilde

Van 16 t/m 26 oktober 2015 kan iedereen de vondst zien in Huis van Hilde. Op 17 en 18 oktober kunnen bezoekers van alles leren over het vak van archeoloog; jong en oud kan aan de slag met grondsporen, boringen, determinatie en metaaldetectie. In de herfstvakantie is er een kinderprogramma met o.a. een enorm 3D- kunstwerk van een opgraving, knutselworkshops, rondleidingen, en een ArcheoGame. www.huisvanhilde.nl

N23 Westfrisiaweg

De provincie Noord-Holland zorgt met haar partners voor een nieuwe verbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen: de N23 Westfrisiaweg. De verbinding verbetert de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de regio en bevordert de economie en de werkgelegenheid. https://www.noord-holland.nl/web/Projecten/N23-Westfrisiaweg.htm

Het onderzoek bij de Westfrisiaweg werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland door een team van archeologen van ARCHOL BV, in samenwerking met ADC ArcheoProjecten en de Universiteit Leiden.

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: