Nieuws: Wrak van de aak gelicht uit de IJssel

Gisteren is door de aannemerscombinatie Isalacogghe de aak gelicht. Het lichten van dit ca 11 m lange en 2 m brede wrak was een moeilijke operatie, gezien het feit dat het wrak deels onder de IJsselkogge lag.  Na het aanbrengen van alle hijsbanden is de aak eerst onder de kogge vandaan geroteerd voordat het wrak kon worden gelicht. Bij het lichten zijn de boorden en spanten van het wrak jammer genoeg los gekomen. Het vlak is wel volledig in verband gebleven. De aak wordt de komende dagen aan dek gereconstrueerd en gedocumenteerd. Na documentatie zal het tijdelijk worden opgeslagen, tot het moment dat ook de kogge is geborgen en alle scheepsresten Lelystad zijn afgeleverd.


Vondsten

Met het lichten van de aak en het punter-achtige wrak zijn nu bijna alle wrakdelen rondom de IJsselkogge geborgen. Hieronder zijn ook een aantal delen die waarschijnlijk afkomstig zijn van de IJsselkogge: een wantrust, een staande knie en een deel van een scheepshuid met knieconstructie. Bij de berging zijn tot nu toe weinig losse vondsten gedaan. Er zijn twee pelgrimsinsignes met opschrift ‘Amersfoort’ aangetroffen, een aantal prehistorische vuursteentjes en een prehistorisch stuk gereedschap van hertengewei. Opvallend is de vondst van een oude visfuik. Alle wrakdelen en vondsten worden de komende tijd gefotografeerd, getekend en beschreven.

Bij het duikwerk is ook een aantal paaltjes aangetroffen die wijzen op een oeverconstructie uit de 14de eeuw. Deze oever wordt de komende maanden onder water nader onderzocht. Gekeken wordt naar de ouderdom, de ligging en of er achter deze oever nog andere objecten aanwezig zijn.
Planning

Nu de aak is gelicht, wordt het bergingsframe verschoven naar de positie van de Kogge. Deze week is ook de spuitlans in Kampen gearriveerd. Vanaf volgende week zullen, met behulp van deze spuitlans, banden onder de kogge worden aangebracht en zal het wrak worden vrijgelegd. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden tot december duren, waarna ook de IJsselkogge van de bodem zal worden gelicht.


Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: