NIEUWS: Archeologisch onderzoek in het Reevediep

Er wordt in opdracht van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta door de ontwikkelingscombinatie Isala Delta een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer aangelegd, het Reevediep genaamd. Deze hoogwatergeul zal in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel afvoeren via het Drontermeer, en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. De afgelopen maanden hebben Isala Delta en ADC ArcheoProjecten 200 archeologische proefsleuven aangelegd binnen de tracés van de toekomstige dijken van het Reevediep. Dit om locaties met een hoge archeologische verwachting op te sporen. Op een aantal locaties zijn archeologische sporen uit verschillende periodes aangetroffen.

Voor de jaartelling bestond de omgeving van Kampen uit een golvend dekzandlandschap met veel hoogteverschillen. De toppen van de landduinen vormden hoge en droge plaatsen waar de prehistorische bewoners kampen en kleine gehuchten bouwden. In het eerste millennium voor Chr. is dit landschap langzamerhand “verdronken” en afgedekt door lagen veen en klei. In de Middeleeuwen is het veen ontgonnen voor de landbouw. Vindplaatsen uit deze periode bestaan dan ook uit ontginningssporen zoals sloten, perceelscheidingen, dijken en de bijbehorende boerenerven.

Bekijk hier een overzicht van deze archeologische vindplaatsen.

 onderzoek Reevediep 1

onderzoek Reevediep 2

onderzoek Reevediep 3

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: