Nieuw onderzoek naar 8000 jaar bewoningsgeschiedenis van het Maasdal

Op 20 januari 2016 is er vervolg gegeven aan het archeologisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het plangebied Well Aijen (gemeente Bergen). In 2011 werd ontdekt dat de geulvullingafzettingen in het gebied een onverstoord bodemprofiel hebben met afzettingen die dateren van het Mesolithicum tot en met de Vroeg-Romeinse tijd, een periode van maar liefst 8000 jaar. Een unieke vondst voor het Limburgse Maasdal. Op 20 januari werd het materiaal door middel van twee boringen verzameld.Door onderzoek te doen naar het bodemprofiel kan men de geschiedenis en de sporen van de menselijke activiteiten door de eeuwen heen identificeren en dateren. Zo kan bijvoorbeeld in kaart worden gebracht wanneer de mens zijn zwervend bestaan als jager-verzamelaar opgeeft en kiest voor een sedentair bestaan als landbouwer.

Het gebied Well-Aijen zal begin 2016 in zijn geheel worden afgegraven. Het bijzondere bodemarchief gaat dan verloren. Om materiaal voor nieuw onderzoek te behouden, werkten het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg, ADC ArcheoProjecten, de Universiteit Utrecht, De Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam samen. Zij lieten op 20 januari jl. twee nieuwe Begemann-boringen uitvoeren. De boorkernen werden naar boven gehaald in aanwezigheid van de Limburgse gedeputeerde voor Ruimte en Onderwijs Hans Teunissen. Fugro voerde de boringen uit en TNO Geologische Dienst Nederland heeft ze voor opname in de nationale databank www.dinoloket.nl beschreven. Het materiaal wordt gekoeld bewaard bij de Universiteit Utrecht.

Fugro legt het systeem van een Begemann-boring uit.

Resultaten

Het materiaal van één van de boorkernen Well-Aijen zal worden gebruikt in verschillende promotieonderzoeken, naar o.a. de overstromingsgeschiedenis en de vegetatiegeschiedenis van het Maasdal. Die onderzoeken maken ook gebruik van gegevens van andere locaties langs de Maas. Het materiaal van de tweede boorkern zal voor volgende generaties onderzoekers langdurig gekoeld worden bewaard.

Verwacht wordt dat de eerste bevindingen begin november 2016 tijdens de Reuvensdagen, het jaarlijkse archeologische congres, in Heerlen kunnen worden gepresenteerd. Ook op de Annual Meeting van The European Association of Archaeologists (EAA) die in september 2017 te Maastricht zal plaatsvinden, zal ongetwijfeld aandacht worden besteed aan deze vondst.

Voor een gedetailleerd verslag van de dag zie de website van Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg.

Begemann-boring in het Maasdal

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: