Binnenkort: Archeologie uit je achtertuin, uit 120 gemeentes

Vanaf dinsdag 14 juni 2016 is in het Rijksmuseum van Oudheden de 'levende' presentatie ‘Archeologie uit je achtertuin’ te zien. Een reusachtige ladekast laat de rijkdom van de Nederlandse archeologie zien. Daarin zal uit vrijwel elke Nederlandse gemeente een vondst te zien zijn. De presentatie kwam tot stand met medewerking van ADC ArcheoProjecten en in samenwerking met ruim 120 Nederlandse gemeentes.
17e-eeuwse stempel voor 'patacons'. bron: www.rmo.nl

Archeologie uit je achtertuin

In elke Nederlandse gemeente zijn archeologische objecten gevonden. Misschien zelfs bij u in de achtertuin! De vondsten in de ladekast variëren van vuurstenen gereedschap tot Romeinse sieraden en pijpenkopjes uit de moderne tijd. Elk object vertelt een bijzonder verhaal uit de geschiedenis van de gemeente, en samen tonen ze de enorme diversiteit van de Nederlandse archeologie.
18e-eeuwse koperen tabaks- of snuifdoos. bron: www.rmo.nl

Meer dan 120 gemeentes

Meer dan 120 gemeentes nemen deel aan de presentatie, waaronder Rotterdam, Maastricht, Alkmaar, Groningen, Utrecht en Lelystad. Zij kozen hun mooiste, bijzonderste of interessantste objecten voor dit project. Blikvangers zijn een bronzen applique uit Maastricht en een zegelstempel uit Rotterdam. Op de applique, 100 tot 250 na Chr., staat Silenus, een metgezel van de Griekse god Dionysos. De achttiende-eeuwse zegelstempel laat de godin Salus zien, de verpersoonlijking van welzijn en welvaart.

kop van Silenus. bron: www.rmo.nl      

Een gevulde kast

De komende jaren zal de kast verder aangevuld worden, tot er van elk van de 390 gemeentes (plus de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een vondst in de laatjes te vinden is.

Totstandkoming

De tentoonstelling kwam tot stand met medewerking van ADC ArcheoProjecten en in samenwerking met ruim 120 Nederlandse gemeenten, regio-archeologen, provinciale en gemeentelijke depots, musea, archieven en andere instellingen tot stand. De gemeenten, het BNG Cultuurfonds en de BankGiro Loterij droegen financieel bij aan het project.

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: