Fusie Huis van Hilde en Cultuurcompagnie Noord-Holland

Huis van Hilde - waarin ADC ArcheoProjecten via het Nationaal Museumfonds participeert - en Cultuurcompagnie Noord-Holland willen fuseren. De twee organisaties willen samen een kenniscentrum voor het erfgoed in Noord-Holland vormen, en bundelen daartoe hun expertise op het gebied van publieksbereik en advies en ontwikkeling in Noord-Hollands erfgoed. Op 6 juli werd hiertoe een intentieovereenkomst getekend.

De twee organisaties vullen elkaar goed aan en een bundeling van krachten biedt meerwaarde. In Huis van Hilde, het archeologiecentrum Noord-Holland worden de rijke bodemschatten van de provincie op allerlei manieren voor publiek toegankelijk gemaakt. Cultuurcompagnie adviseert over Noord-Hollands erfgoed en is, in opdracht van de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het provinciale Steunpunt voor Monumenten en Archeologie. Eén kenniscentrum kan een belangrijke bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van de provincie Noord-Holland op het gebied van cultuurhistorie en heeft ook organisatorische voordelen.

De komende maanden worden de fusieplannen nader uitgewerkt. De bedoeling is om vanaf 1 januari 2017 intensief samen te gaan werken. Dorien Fröling, namens het Nationaal Museum Fonds ( NMF) over Huis van Hilde: “Het eerste jaar was qua publieksbereik een groot succes. We willen nu verbreden en uitbreiden met een kennis- en adviesfunctie, zodat Huis van Hilde tot een echt kenniscentrum voor Noord-Holland kan uitgroeien. Daarnaast kijken we samen met universiteiten of er een leerstoel aan Huis van Hilde kan worden gekoppeld.” 

Christel Portegies, directeur van Cultuurcompagnie: “We zijn, na een grote reorganisatie in 2015, een kleine flexibele organisatie met een groot netwerk binnen de Noord-Hollandse gemeenten, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Veel gemeenten hebben onze ondersteuning in de vorm van een regio-archeoloog. Dat willen we vanuit Huis van Hilde organiseren. Daarnaast richten we ons op de verhalen over erfgoed, van belang voor draagvlak voor beheer en behoud. Die koppeling van publiek aan erfgoed sluit weer mooi aan bij de publieksfunctie van Huis van Hilde.”

In Huis van Hilde is ook het provinciaal depot ondergebracht. Momenteel onderzoekt de provincie of het depot kan worden verzelfstandigd  en ook deel kan uitmaken van de nieuwe organisatie. Volgens Fröling en Portegies zal dat tot nog meer schaalvoordeel en inhoudelijke versterking kunnen leiden. Cultuurcompagnie bekijkt met onder andere Mooi Noord-Holland en Landschap Noord-Holland of projecten, die niet als vanzelfsprekend bij Huis van Hilde kunnen worden ondergebracht, bij hen een toekomst kunnen krijgen.

Download hier het persbericht als pdf.

Ondertekening intentieovereenkomst

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: