Opgraving meerdere jachtkampen uit Steentijd werpt nieuw licht op geschiedenis Kampen

Gebied van bijna 10.000 m2 in het Reevediep door archeologen onderzocht

KAMPEN - Een team van dertig archeologen heeft in het toekomstige Reevediep bij Kampen een groot aantal prehistorische jachtkampen uit de Midden-Steentijd (ca. 10.000-5300 v. Chr.) blootgelegd en dat levert nieuwe inzichten op. Voor het eerst werden in Noord-Nederland pijlpunten aangetroffen, die tot nu toe voornamelijk beneden de rivieren zijn opgegraven. Uniek is de vondst van een hut of omheining die rond één van de concentraties vuursteen moet hebben gestaan. Verder werden schillen van hazelnoten gevonden, voedsel voor de prehistorische mens, die hier tijdelijk verbleef. De opgraving vond plaats in opdracht van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en is deze week afgerond. Op woensdagavond 14 september presenteren de archeologen de eerste resultaten tijdens een bijeenkomst in het projectkantoor van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta aan het Engelenbergplantsoen 5 in Kampen.

Voor de jaartelling bestond de omgeving van Kampen uit een dekzandlandschap waar prehistorische bewoners tijdelijke kampen bouwden. Hier kon men hoog en droog wonen, dicht bij het water. Men viste, joeg en verzamelde er vruchten en zaden. Archeologen vonden hier duizenden stukken vuursteen, werktuigen maar ook splinters. Hetgeen wijst op een productieplaats. Ook is er bot, oker en natuursteen aangetroffen. Het overgrote deel van de vondsten zijn te dateren in de Midden-Steentijd.

800 haardkuilen

De aanwezigheid van vele haardkuilen – er werden er meer dan 800 geteld - duidt op bivak van de prehistorische mens op deze plek. Daarin lagen houtskoolresten, verbrande stukken vuursteen en verkoolde etensresten, waaronder doppen van hazelnoten. Nader onderzoek zal meer informatie over het genuttigde voedsel opleveren. Enkele vondsten stammen uit de overgangsperiode van de Midden-Steentijd naar de Nieuwe Steentijd, een periode waarin de oorspronkelijk rondtrekkende jagers-verzamelaars overgingen tot meer permanente bewoning en later naar een boerenbestaan.

Archeologisch precisiewerk

De opgraving van de prehistorische vindplaats is een nauwkeurig werk. Het historisch materiaal werd aangetroffen, net ten oosten van de viaducten van de Hanzelijn en de N50. Een aantal locaties met concentraties vuursteen is in kleine vakken opgedeeld en alle grond daaruit is in bakken geschept en gezeefd. Zo kunnen de meest kleine stukken vuursteen en etensresten, zoals de verkoolde hazelnootdoppen, ook gevonden worden.

Reevediep

De vindplaats werd ontdekt bij onderzoek in het Reevediep, een hoogwatergeul die in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel tussen de IJssel en het Drontermeer wordt aangelegd, door Isala Delta. Het afgelopen jaar hebben Isala Delta en ADC ArcheoProjecten langs dit tracé alle archeologische sporen in kaart gebracht. Er zijn resten uit verschillende periodes aangetroffen. De opgraving is één van de drie vindplaatsen, die zijn opgegraven. Drie andere mesolithische vindplaatsen zijn of worden nog afgedekt door een nieuwe dijk of blijven behouden door planaanpassing. Zettingsonderzoek door de TU Delft heeft aangetoond dat de archeologische resten onder de dijk goed bewaard blijven, zodat de vindplaatsen veilig onder het dijklichaam kunnen blijven liggen.

Bijeenkomst 14 september

Archeologen, die bij de opgraving betrokken zijn geweest, presenteren de eerste resultaten tijdens een informatiebijeenkomst op woensdagavond 14 september, in het projectkantoor van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Aanvang: 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Download hier dit persbericht als pdf

Programma:
19.00 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Inleiding door Peter van Wijk
19.35 uur Alexander Jager, Gemeente Kampen: ‘Van veenontginning tot zeegeul, de bewoning van Kamperveen-Noord in de periode ca. 1100-1825’.
19.55 uur Yvette Burnier, Isala Delta: Een overzicht van het archeologisch onderzoek in het Reevediep
20.15 uur Korte pauze
20.25 uur Femke Vermue en Roderick Geerts, ADC ArcheoProjecten: Vuursteen en haardkuilen,sporen van jagers en verzamelaars in het tracé van het Reevediep”
20.45 uur Filmpje Archeologie
20.50 uur Mogelijkheid tot napraten en bekijken van de vondsten

Zie ook de website Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

Opgraving Reevediep, foto: Peter GrobbéeFoto: Peter Grobbée

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: