Opgraving bij Vorchten en Wapenveld levert sporen op vanaf de Bronstijd

Tussen Veessen en Wapenveld wordt een geul aangelegd langs de IJssel. Waterschap Vallei en Veluwe heeft ADC ArcheoProjecten gevraagd het gebied archeologisch te onderzoeken voordat de werkzaamheden van start gaan. Dat leverde sporen en vondsten op die aangeven dat het gebied vrijwel continu bewoond is geweest vanaf de Bronstijd.

Er is uiteindelijk op drie locaties opgegraven, twee bij Wapenveld en een bij Vorchten.

Het gebied rond Vorchten en Wapenveld bleek in de prehistorie een interessante, maar vooral droge plek te zijn in het natte land. Er is aardewerk gevonden uit de Bronstijd. Dat werd hoogstwaarschijnlijk ter plekke vervaardigd, getuige een grote kuil die bij Wapenveld gevonden is met verbrande kwarts voor de magering van de klei. Paalsporen van een huisplattegrond aldaar duiden ook op een bouwsel uit deze tijd. Pas in de IJzertijd werd het langzaam drukker op de zandrug.

Aan het begin van de jaartelling, in de Romeinse tijd, stond er bij Vorchten zeker één boerderij. Men hield onder andere paarden: de resten van één paard zijn gevonden binnen de boerderij. Dat er handel werd gedreven met de Romeinen blijkt uit het geïmporteerde Romeinse aardewerk en enkele Romeinse munten.

Er zijn niet veel vondsten uit de Vroege Middeleeuwen aangetroffen. Dat is opvallend omdat in de 9e eeuw na Chr. de kerk van Vorchten is gebouwd. Maar er zijn wel enkele resten van bewoning aangetroffen. Bij Vorchten is onder andere een hutkom gevonden – sporen van een rechthoekige kuil waar vroeger een dakje boven zat en waar ambachten, zoals weven en smeden, werden uitgeoefend. Daar lagen aardewerkscherven en een metalen spinsteentje uit de Vroege Middeleeuwen.

Echt druk werd het pas in de Volle en Late Middeleeuwen. Aardewerk, paalsporen van boerderijen, greppels en resten van waterputten duiden op veel activiteit in dit gebied. En Vorchten moet een rijk dorp geweest zijn: een van de waterputten is gemaakt van tufsteen – een dure steensoort die ook voor de bouw van de kerk is gebruikt. Het feit dat er ook een kasteel heeft gestaan geeft wel aan dat luxe geen onbekend verschijnsel was voor de bewoners uit die tijd!

In het informatiebulletin van Veessen-Wapenveld De IJsselweide van september 2016 is een uitgebreid artikel geweid aan het onderzoek. Op de website van Waterschap Vallei en Veluwe is een folder te downloaden. 

Veessen Wapenveld kuilen

Veessen Wapenveld waterputten

Veessen Wapenveld waterputten van tufsteen

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: