Onderzoek naar maritiem cultureel erfgoed in de haven van Cotonou, Benin

Delta Heritage & Archaeology, een joint venture tussen de Nederlandse bedrijven Maritime Research & Consultancy (MR & C) en ADC ArcheoProjecten (ADC) die het inpassen van maritiem erfgoed in economische activiteiten wereldwijd ondersteunt, gaat maritiem cultureel erfgoed in kaart brengen in de haven van Cotonou in Benin, West-Afrika. Deze week werd opdracht gegeven voor het uitvoeren van een bureaustudie (Desk Based Assessment) door het consortium Witteveen + Bos en Maritime & Transport Business Solutions. Dit consortium bereidt een investerings- en financieringsplan voor, een havenorganisatieplan en een plan voor kortetermijnmaatregelen. De Nederlandse ambassade in Benin heeft hen hiertoe opdracht gegeven.

De haven van Cotonou zelf vormt al een reële bedreiging voor het cultureel erfgoed dat in dit gebied onder water aanwezig is. Maar ook het baggeren en de landaanwinning, die mogelijk zullen plaatsvinden in het kader van de renovatie van de haven en het aanleggen van constructies zoals golfbrekers, hebben direct impact op de zeebodem in het havengebied.

Delta Heritage & Archaeology heeft al eerder een haalbaarheidsstudie gedaan voor een mogelijke bureaustudie. De resultaten van dit onderzoek, dat begin dit jaar (fase 1) werd uitgevoerd, waren positief.

De volgende stap (fase 2) is de feitelijke uitvoering van de Desk Based Assessment naar het maritiem cultureel erfgoed in en rond de haven van Cotonou. Begin november heeft Witteveen + Bos Delta Heritage & Archaeology de opdracht toegekend.

Project Benin

Project Benin


Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: