Venlo maakt van erfgoed erfgoud met nieuwe erfgoednota

Venlo heeft straks een nieuwe gemeentelijke erfgoednota. Daar is door ADC Heritage, samen met de gemeente Venlo en ProErfgoed., de laatste anderhalf jaar aan gewerkt. Nieuw is de focus op aandachtsgebieden en op de input van burgers. Aandachtsgebieden zijn gebieden waar veel erfgoed met potentie aanwezig is, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied. Het stedelijk centrum krijgt de volle aandacht, evenals Kloosterdorp Steyl en de kern Arcen. Daarnaast hebben burgers zes thema’s aangedragen; binnen die thema’s zijn concrete opgaves benoemd.

Nu het College van B & W de nota met enthousiasme heeft begroet, is het aan de gemeenteraad om najaar 2017 de nota vast te stellen.

De nota is in te zien op http://cultuurhistorie.venlo.nl/assets/docs/01-06-2017_Erfgoednota-kl.pdf

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: