Start archeologische opgravingen op de Veldegge Heeten

Wethouder Wout Wagenmans gaf woensdag 18 oktober het startsein voor de archeologische opgravingen op de Veldegge in Heeten. In dit plangebied zijn bij onderzoek resten van bewoning aangetroffen uit de Volle en Late Middeleeuwen (1000-1250) en uit de Midden-IJzertijd (500-250 voor Christus). Het gaat hier waarschijnlijk om de voorgangers van de huidige erven in de Veldegge. “We gaan mooie vondsten doen”, aldus Niels Bouma van ADC ArcheoProjecten. “Dat heeft het vooronderzoek al wel uitgewezen.”

Belangrijke vondsten

Het archeologisch onderzoek op de Veldegge sluit aan bij eerdere opgravingen in woonwijk De Hordelman en bedrijventerrein De Telgen. Hier werden belangrijke vondsten gedaan waaruit bleek dat Heeten al heel lang bewoond werd en een grote ijzerwinplaats was van nationaal en Europees belang, de hoogovens van toen. Op de Veldegge verwacht ADC vooral sporen te vinden waarmee kan worden aangetoond dat Heeten als woonplaats ouder is dan men dacht.

Afdrukken

Verwacht wordt dat de archeologen delen van boerderijplattegronden, erf- en ontginningsgreppels, waterputten en het nodige aardewerk zullen aantreffen. De houten palen van deze boerderijen zijn vergaan maar waar ze ingegraven waren, is vaak nog een afdruk in het zand te zien. Het archeologisch onderzoek laat zien welk aardewerk men gebruikte, wat men gegeten heeft, wat voor vee men hield, wat er verbouwd werd, hoe de omgeving was en hoe het huis gebouwd was. “Door het archeologisch onderzoek kan de bewoningsgeschiedenis van de gemeente Raalte over langere periode en samenhangend in kaart worden gebracht”, aldus Niels Bouma.

Het belang van de Veldegge wordt ook onderschreven door regio-archeoloog Marijke Nieuwenhuis van Het Oversticht: “Heeten is een unieke plaats in Overijssel en misschien wel in Nederland. We zoeken al jaren naar bewijzen van bewoningscontinuïteit tussen de Romeinse tijd en de Middeleeuwen en die lijkt hier aanwezig te zijn.”

Open dag

De opgravingen duren vier tot vijf weken. Op woensdag 8 november is er een open dag. Bezoekers kunnen tussen 13.00 en 17.00 uur een kijkje nemen bij de opgravingen. Geïnteresseerden kunnen zich vervoegen bij de bouwkeet die aan het eind van de Houtskoolstraat (nabij nr. 16).

opgraving Heeten 

 opgraving Heeten

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: