SIM-subsidies archeologie 2017

Begin september zijn de subsidies toegekend voor meerjarig onderhoud op archeologische rijksmonumenten. Daarmee vergoedt het Rijk 50% van de kosten van onderhoud mits dit sober en doelmatig is. Dit jaar is voor in totaal 34 monumenten subsidie aangevraagd.
Hiervan heeft ADC-Erfgoedbeheer er 24 verzorgd.

De rijksmonumenten waarvoor Erfgoedbeheer namens de eigenaren heeft aangevraagd liggen in Noord-Holland (15), Gelderland (5) en Flevoland (4). Veelal gaat het om zichtbare grafheuvels, maar ook op een aantal niet zichtbare monumenten zijn specifieke beheermaatregelen nodig. De monumenten hebben te leiden van wortelwerking door bomen en struiken, graafwerk van konijn en vos, bodemerosie, overmatige rietgroei en hoge recreatiedruk. Omdat aantastingen leiden tot vermindering van de informatiewaarde is periodiek onderhoud nodig.

Van de resterende 10 gehonoreerde aanvragen komen er 9 uit Limburg en 1 uit Overijssel. Met deze subsidie voor de periode 2018-2023 kunnen de beheerders komende jaren weer vooruit. Behoud  in situ is een in 1992 door de Europese lidstaten afgesproken doelstelling, vanuit de gedachte dat de bodem de beste bewaarplaats is voor ons oudste erfgoed. Daarnaast vormen de zichtbare elementen een afspiegeling van de eeuwenlange bewoningsgeschiedenis.


schokland

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: