Draagvlak voor archeologie toegenomen

Uit onderzoek onder 500 Nederlanders blijkt dat er veel sympathie is voor de archeologie. 89 procent vindt archeologie nuttig en 76 procent is van mening dat archeologische resten een meerwaarde zijn voor hun leefomgeving.

Er is dan ook veel draagvlak voor archeologisch onderzoek: een tweederde meerderheid vindt dat bouwwerkzaamheden moeten worden opgeschort als er archeologische vondsten worden gedaan. Voor 54% betaalt die meerwaarde zich uit in (wetenschappelijke) kennisvermeerdering, 5% denkt er zelf iets aan te hebben in termen van amusement of vrijetijdsbesteding. Een nog kleiner aantal (4%) koppelt de aanwezigheid van archeologisch erfgoed in hun leefomgeving aan het eigen welzijn of aan een duurzame gebiedsontwikkeling.

Lees meer op De Erfgoedstem van 18 januari 2018

Foto: ArcheoHotspots
Foto: ArcheoHotspots

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: