Opgraven of niet?

We stemmen ons werk af op uw project. Het is niet altijd nodig om op te graven; er moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt. Opgraven doen we alleen als het echt niet anders kan.

Uit vooronderzoek kan een hoge verwachting voor de archeologische waarde volgen. Dan helpt ADC u verder met de vervolgstappen. Door het graven van proefsleuven bijvoorbeeld. Of, als uiterste noodzaak, met een opgraving.

Levert het vooronderzoek niet voldoende informatie op om de archeologische waarde te bepalen? Dan kan het ADC uw graafwerkzaamheden archeologisch begeleiden.

Hiervoor is een Programma van Eisen verplicht.

Kijkt u voor een schematisch overzicht van de stappen van archeologisch onderzoek in het schema.

Modulaire diensten