Nieuws & Opinie

29-05-2018. Proefsleuven leggen geheime geschiedenis Heerlen bloot: 2000 jaar industrie en ambacht
Meer lezen ›

07-05-2018. Archeologisch onderzoek naar Romeins Heerlen
Meer lezen ›

20-04-2018. Tentoonstelling unieke archeologische vondsten van Romeins grafveld in Bemmel
Meer lezen ›

Proefsleuven

Tijdens een proefsleuvenonderzoek graven we met een graafmachine sleuven in een deel van het terrein. Zo bepalen we de aard, de locatie, de omvang en de datering van de archeologische vindplaats. Eventuele sporen en vondsten worden geborgen, gedocumenteerd en onderzocht.

Rapportage en advies

Na afloop krijgt u een helder rapport met de resultaten en conclusies van het onderzoek. Ook geven we een duidelijk advies voor het vervolg.

Vervolgstappen

Op basis hiervan kan de gemeente of bevoegde overheid besluiten tot het  vrijgeven van het gebied (geen archeologische waarde), een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden, een opgraving of behoud van de vindplaats.

Een proefsleuvenonderzoek moet u laten uitvoeren door een erkend archeologische uitvoerder. En altijd op basis van een goedgekeurd Programma van Eisen.

Kwaliteit en ervaring

ADC ArcheoProjecten heeft alle kwalificaties voor het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek. Wij opereren volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), hebben een boor- en opgravingsvergunning en werken met ervaren archeologen, veldtechnici en specialisten.

Proefsleuvenonderzoek

Flyer ADC proefsleuvenonderzoek