Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Archeologische Begeleiding

Levert het vooronderzoek niet voldoende informatie op om de archeologische waarde van de archeologische resten te bepalen? Dan kan het advies zijn om uw graafwerkzaamheden of sloopwerkzaamheden door archeologen te laten begeleiden. Dit betekent dat een team archeologen bij het graafwerk aanwezig is om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren.

Geringe kosten

Het team bestaat uit een archeoloog en een veldtechnicus. Zodra de graafmachine het niveau van de verwachte archeologische resten nadert, komt het team in beeld. Zij volgen het graafwerk nauwlettend, documenteren de resten, bergen de vondsten en bestuderen de bodemprofielen. Na afloop van de begeleiding geven zij u direct de resultaten van het onderzoek. Later ontvangt u nog een briefrapport. Daarmee heeft u tegen relatief geringe kosten voldaan aan alle wettelijke bepalingen en tevens een stukje historie bewaard voor het nageslacht.

Erkende uitvoerder

Archeologische begeleiding wordt uitgevoerd door een erkende archeologische uitvoerder. En altijd op basis van een goedgekeurd Programma van Eisen. ADC ArcheoProjecten heeft hiervoor alle kwalificaties in huis.

Ingrepen

ADC ArcheoProjecten begeleidt alle ingrepen, zoals:
- trekken van smalle sleuven voor kabels, leidingen of riool
- opentrekken van bestaande rioleringen en sleuven voor nutsbedrijven;
- schoonmaken van oevers;
- leggen van drainagebeurssysteem;
- sanering van zwaar vervuilde grond;
- sloop van het ondergrondse deel van een niet-cultuurhistorisch waardevol bouwwerk.

archeologische begeleiding

Flyer ADC Archeologische begeleiding